Kalocsa-Paks Segédjármok

Construsoftbimawards - Kalocsa-Paks Segédjármok
Category Infrastructure Projects
Year 2023
Country Hungary & Romania
Organization A-Híd Zrt.
Author A-Híd Zrt.
Co-authors Morvai Bálint
Place of construction Kalocsa-Paks
Tags

Tervezési projekt

A feladataink a Kalocsa-Paks térségében épülő új Duna-híd mederhídjának építéséhez ideiglenesen telepítendő, acél anyagú építéstechnológiai szerkezetek tervezése.

Tervezett szerkezetek

Feladataink a Duna medrébe telepített műszigetek szerkezeteinek tervezésével kezdőtek, melyek az építés során a híd alapozásának kivitelezését biztosítják, majd azután helyet adnak a pillérek felmenő szerkezeteinek és az állványzatok építéséhez a vízszint alatt, a határoló falakon belül, száraz munkateret képezve. A műszigetek két egységből kerültek a mederbe beemelésre, egy alsó kéregelem és egy felső őrfal elemből. A szerkezetek tömege külön-külön 155 és 185, összesen 340 tonna.

Tervezési munkáink további feladatai közé tartoznak a mederhíd építésének érdekében telepítendő segédjárom szerkezetek is. A mederhíd építéséhez összesen 8 db segédjármot terveztünk.

Ezek közül 1-1 db a mederpillérektől induló indítózömök zsaluzatának, illetve a mérleg technológiával építendő hídágak első szakaszának stabilizálásához készült. A szerkezetek a pillérek cölöpösszefogóira lettek telepítve, az oszlopok dupla HE-B 800 készültek, melyek darabszáma 4-4 darab a pillér két oldalán. A szerkezet magassága 18 m. A felső teherelosztó kereszttartókdupla HE-B 700 tartók hosszbordákkal és diafragmákkalerősítve. E felett ékes zsámolyok hídtengelyremerőlegesen helyezkednek el, amelyek igazodnak a hídszerkezet alsó síkjához.

A hídágak építésének előrehaladtával a megtámasztás érdekében áganként további 2-2 db segédjármot terveztünk a mederbe a mederpillérektől a part felőli irányokba. Ezek a jármok a folyómederbe vibráltcölöpökre kerültek megépítésre, 3 x 4 + 1 illetve 3 x 5darab cölöp elrendezéssel. A szerkezetek további magassága a cölöpök felett 11 m. A felső rész kialakítása hasonlóan igazodik a híd fenéklemezéhez.

A mederhíd mindkét irányból a part felől is épül, így az előzőken felül, a híd mindkét végén még további 1-1 db segédjárom készül az ott építendő hídszakaszok alátámasztására. Itt a tartószerkezetek 35 + 2 darab oszlopból épülnek fel, melyek U szelvényekkel kerültek merevítésre. Ezek a jármok a híd acél szerkezetét két oldalon támasztják alá a hídtengellyel párhuzamosan, a középső rész ID-15 állványokkal támasztja alá a hídszerkezet fenéklemezét.

A szerkezetek a belső 200 méter kivételével keresztben szinte egymás mellett foglalnak helyet a Dunán, amederhíd 440 m teljes hosszának szakaszán. Atervezett segédszerkezetek teljes tömege körülbelül 2000 tonna.

A-híd Zrt. Műszaki osztály

Tervező: Kovács Attila

Szerkesztő: Morvai Bálint

The design project

This design project is the plans of steel construction structures to be temporarily installed for the construction of the new Danube main bridge in the Kalocsa-Paks area.

Planned structures

Our task begin with the design of the structures of the cofferdam structures installed in the bed of the Danube, which during construction ensure the construction of the foundation of the bridge, and then provide space for the construction of the ascending structures of the pillars and the scaffolding below the water level, within the boundary walls, forming a dry workspace. The cofferdam structures were intsalled into the riverbed from two units, a lower crust element and an upper guard wall element. The weight of the structures are155 and 185, a total of 340 tons.

Other task of our planning work include temporary structures to be installed for the construction of the main bridge. We designed a total of 8 temporary support for the construction of the main bridge.

Each one of these is made for stabilizing the formwork of the starting units, starting from the piers and the first section of the bridge branches to be built with the balance technology. The pillars of the structure were built on pile cups, the columns are made of double HE-B 800, four an each side of the pillar, the height of the structure is 18 meters. The upper load-distributing transversal support is double HE-B 700 reinforced with longitudinal ribs and diaphragms. Above this, there are angled stools  are placed perpendicular to the bridge axis ,which adjust the shape of the bridge structure.

As the construction of the bridge branches progressed, in order to support them, we planned 2-2 additional temporary support for each branch in the riverbed from the piers towards the shore. These supports were built on steel piles that were installed into the bottom of the riverbed, one has 3×5 piles and the other 3×4+1 piles. The additional height of the structure above the piles is 11 meters. The design of the upper part is similar to the previous supports.

The main bridge is being built from both directions, also from the shore, so in addition to the previous ones, at each end of the bridge, one additional temporary support is being prepared to support the bridge sections to be built there. Here the supporting structure is made up 35+2 columns, which are bracing wiht U profile beam. The steel structure of the bridge is supported on two sides paralell to the bridge axis, the middle part supports the bottom plate of the bridge structure with ID-15 racks.

Except for the inner 200 meters, the strucures are located almost next to each other across the Danubealong the entire 440 meters length of the main bridge. The total weight of the desinged structures is approximately 2,000 tons.

A-híd Zrt. Technical department

Designer: Kovács Attila

Editor: Morvai Bálint

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments