Kas

Construsoftbimawards - Kas
Category Small Scale Projects
Year 2021
Country Benelux
Organization System Flex
Author Glenn Breuer
Client Systemflex
Place of construction Dongen
Tags

Elke dag wordt er bij System Flex met behulp van Tekla Structures gewerkt aan zeer bijzondere, uitdagende en unieke projecten.

Voor ons nieuwe kantoor hebben we uiteraard gebruik gemaakt van onze eigen System Flex systeemwanden. We wilden een unieke ruimte creëren waarbij ideeën makkelijk tot stand kunnen komen en groeien. De vraag was: hoe zouden we dit kunnen overbrengen naar een ruimte met een bijzondere betekenis? Vanuit deze gedachte is de kas ontstaan! Een kas staat namelijk symbool voor iets dat groeit en bloeit. Net zoals er ideeën bedacht worden in deze ruimte om vervolgens uit te groeien tot een uniek project.

De kas is gemaakt uit een combinatie van onze wanden de Flex light 2.0 & Flex Industrial, waarbij een dubbele Industrial kaderdeur is toegepast. Aangezien het een kas is moest er natuurlijk ook een levendig effect aan worden toegevoegd. Daarom hebben we ervoor gekozen om een wand te bekleden met gras en het plafond met planten. Daarnaast was het voor dit project van belang dat de vloer, glaswanden en het plafond allemaal in elkaar overvloeiden. Hierdoor kwamen er bij de schuine hoekaansluitingen tussen plafond en glaswand de knelpunten visueel naar voren, maar door middel van Tekla Structures konden we deze problemen gemakkelijk oplossen.

Laat de goede ideeën maar komen!

Every day at System Flex we work on very special, challenging and unique projects with the help of Tekla Structures.

For our new office we naturally used our own System Flex partition walls. We wanted to create a unique space where ideas can easily come about and grow. The question was: how could we transfer this to a space of special significance? The greenhouse was created from this idea! A greenhouse symbolizes something that grows and flourishes. Just as ideas are conceived in this space and then grow into a unique project.

The greenhouse is made from a combination of our Flex light 2.0 & Flex Industrial walls, using a double Industrial framed door. Since it is a greenhouse, a lively effect also had to be added. That is why we have chosen to cover a wall with grass and the ceiling with plants. In addition, it was important for this project that the floor, glass walls and ceiling all flowed into each other. This brought the bottlenecks to the fore visually at the angled corner joints between ceiling and glass wall, but using Tekla Structures we were able to solve these problems easily.

Keep the good ideas coming!

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments