Kompleks Hal Promostal

Construsoftbimawards - Kompleks Hal Promostal
Category Industrial Projects
Year 2024
Country Poland
Organization PROMOSTAL Sp. z o.o. Sp. k.
Author mgr inż. Jarosław Łuba
Co-authors mgr inż. Łukasz Skrouba, mgr inż. Justyna Nowikowska, inż. Paweł Stefanowicz, mgr inż Szymon Lubas
Client PROMOSTAL Sp. z o.o. Sp. k.
Place of construction Czarna Białostocka
Tags Tekla StructuresTrimble ConnectSteel

Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej kompleksu hal dla spółki Promostal w Czarnej Białostockiej. Kompleks składa się z 5 obiektów. Główną część stanowią 2 hale produkcyjne – przeznaczenie jednej z nich to produkcja konstrukcji stalowych, a drugiej produkcja zbiorników kriogenicznych. W kompleksie znajduje się także hala magazynowa, hala przeznaczona do testów wizualnych oraz segment pomieszczeń technicznych. Konstrukcja hal produkcyjnych składa się z układów ramowych rozstawie 6 m, dachu bezpłatwiowego z kratownic o rozpiętości 26 m. Hale mają wysokość około 15 m, z czym jedna z części posiada wysokość 25 m i jestprzeznaczona do spawania zbiorników w pozycji pionowej. Hale produkcyjne są wyposażone suwnice natorowe w dwóch lub trzech poziomach o udźwigu 5-25 t. Cały kompleks ma powierzchnię około 17 tys. m2

Workshop project of steel construction of a complex of warehouses for the Promostal company in Czarna Białostocka. The complex consists of 5 objects. The main part consists of 2 production halls – the purpose of one of them is the production of steel structures, and the other is the production of cryogenic tanks. The complex also includes a storage hall, a hall for visual testing and a segment of technical rooms. The structure of the production halls consists of frame systems spaced 6 m apart, a free-span truss roof with a span of 26 m. The halls have a height of about 15 m, with one part having a height of 25 m and designed for welding tanks in a vertical position. The production halls are equipped with overhead cranes in two or three levels with a lifting capacity of 5-25 t. The entire complex has an area of about 17,000 sqm.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments