ŁÓDZKIE AKADEMICKIE CENTRUM SPORTOWO-DYDAKTYCZNE CAMPUS POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Construsoftbimawards - ŁÓDZKIE AKADEMICKIE CENTRUM SPORTOWO-DYDAKTYCZNE CAMPUS POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
Category Sport and Recreation
Year 2017
Country Poland
Organization JAKOSTA Biuro Inżynierskie
Author mgr inż. arch. Natalia ZOMBIRT, mgr inż. Michał Olszowski
Place of construction Łódź, Poland
Tags

Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne usytuowane jest na terenie Kampusu Politechniki Łódzkiej. W ramach przedsięwzięcia powstanie kompleks o powierzchni użytkowej 28 tys. m2 i kubaturze 281 tys. m3. Zakres projekt wykonawczego przekrycia dachu należał do firmy JAKOSTA Biuro Inżynierskie na zlecenie wykonawcy, tj. firmy Zeman HDF.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments