MAERSK COLDSTORE MAASVLAKTE ROTTERDAM

Construsoftbimawards - MAERSK COLDSTORE MAASVLAKTE ROTTERDAM
Category Commercial Projects
Year 2024
Country Poland
Organization R.C.K. Biuro Inїynierskie Sp. z o.o.
Project partners Cordeel Nederland B.V. , Van den Brink Staalbouw , WSP Nederland B.V., DENC
Author Mateusz Golonka
Co-authors Maria Serafin
Client Maersk Logistics & Services Netherlands B.V.
Place of construction Rotterdam, Maasvlakte 2
Tags Tekla StructuresTrimble ConnectSteel

Wraz z oficjalnym wmurowaniem kamienia węgielnego Maersk rozpoczął prace budowlane nad swoją nową dużą chłodnią w Rotterdamie (Holandia). Specjalistyczny magazyn produktów wrażliwych na temperaturę lub mrożonek, takich jak farmaceutyki, owoce, mięso czy ryby, zlokalizowany jest tuż obok terminalu Maasvlakte II obsługiwanego przez APM Terminals.

Inwestycja zaoferuje łącznie:
• 25 000 m² powierzchni magazynowej
• 14 000 m² powierzchni biurowej
• 59 doków załadunkowych

Obiekt w rzucie litery L ma wymiary ok 195x168m. Cała inwestycja składa się z 11 niezależnych, oddylatowanych części oddzielonych od siebie ścianami z płyt warstwowych. Podczas prac nad modelem istotne było zapewnienie możliwości montażu każdej kolejnej części , która ściśle przylega do obudowy z płyt warstwowych części wcześniej zmontowanej. Nad głównym wejściem znajduję się również wysunięty z głównej elewacji ocynkowany portal ramowy.

W inwestycji przewidziano ponadto wiele podestów serwisowych biegnących zarówno wzdłuż elewacji/ścian działowych jak również bezpośrednio pod dachem.

Z uwagi na charakter inwestycji jako magazynu chłodniczego, istotne znaczenie miała również koordynacja konstrukcji stalowej z wszelkimi instalacjami przede wszystkim mroźniczo-chłodniczymi, wentylacyjnymi, przeciwpożarowymi ale również elektrycznymi, sanitarnymi itp. Wymagało to uwzględnienia wielu dodatkowych wymianów, wieszaków, podestów zarówno pod jak i nad dachem itp.

Cały proces modelowy przebiegał w pełni w technologii BIM z wykorzystaniem platformy BIMcollab oraz Trimble Connect. Wszystkie modele pozostałych branż (jak np. architektura, konstrukcje żelbetowe, obudowy, instalacje chłodnicze, wentylacja , instalacje przeciwpożarowe itd.) udostępniane były w formie modeli IFC tworząc finalnie jeden duży model całej inwestycji.

W zakresie tego projektu RCK Biuro Inżynierskie wykonało model konstrukcji stalowej o łącznej wadze ok 2150t w programie Tekla Structures wraz dokumentacją warsztatową, na którą złożyło się finalnie 3200 rysunków zespołów

With the official ground breaking Maersk has started the construction works for its new large cold store in Rotterdam (The Netherlands). The specialized warehouse for temperature sensitive or frozen products like pharmaceuticals, fruits, meat or fish is located right next to the Maasvlakte II terminal operated by APM Terminals.

The investment will offer jointly:
• 25 000 m² of warehouse space
• 14 000 m² of mezzanine floors
• 59 loading docks

The L-shaped deisgned warehaus has dimensions of approximately 195x168m. The entire investment consists of 11 independent, dilated parts separated by walls made of sandwich panels. While working on the model, it was important to ensure the possibility of assembling each subsequent part that adheres tightly to the sandwich panel casing of the previously assembled part. Above the main entrance there is also a galvanized frame portal protruding from the main façade.

The building also includes many service platforms running both along the facade/partition walls and directly under the roof.

Due to the nature of the investment as a refrigerated warehouse, it was also important to coordinate the steel structure with all installations, primarily freezing and refrigeration, ventilation, fire protection, but also electrical, sanitary, etc. This required taking into account many additional roof beams, hangers, platforms both below and above roof etc.

The entire modeling process was carried out fully in BIM technology using the BIMcollab and Trimble Connect platforms. All models of other industries (such as architecture, reinforced concrete structures, casings, cooling installations, ventilation, fire protection installations, etc.) were made available in the form of IFC models, ultimately creating one large model of the entire investment.

Within this project RCK Biuro Inżynierskie prepared model of steel structure with a total weight of approximately 2 150 tons in the Tekla Structures with workshop documentation , which ultimately consisted of 3 200 assembly drawings.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments