Modernizacja kanałów spalin

Construsoftbimawards - Modernizacja kanałów spalin
Category Industrial Projects
Year 2021
Country Poland
Organization Design Kreator Marcin Terlecki
Author Marcin Terlecki
Client Tauron Serwis Sp. z o.o.
Place of construction Olkusz
Tags

Wykonanie projektu warsztatowego przebudowy kanałów spalin kotłów węglowych w ramach zadania “Modernizacja kanałów spalin na odcinku od
wentylatorów ciągu do komina w Centralnej Ciepłowni w Olkuszu”.

Workshop design for the reconstruction of flue gas ducts of coal boilers as part of the task “Modernization of flue gas ducts in the
draft fans to the chimney in the Central Heating Plant in Olkusz “.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments