22076_Plus

Construsoftbimawards - 22076_Plus
Categorie Industriële projecten
Jaar 2023
Land Poland
Organisatie R.C.K. Biuro Inżynierskie
Projectpartners Heerkens van Bavel Bouw, Kooij&Dekker Ingenieursbureau BV
Auteur Adam Górny
Co-auteurs Michał Fiedorowicz, Wojciech Ratajczak, Seweryn Matusiak, Patrycja Krzysztofik, Damian Dembiński, Andrii Rybak, Maria Serafin
Cliënt Circulairstaal
Plaats van constructie Deventer
Tags

Przedstawiony obiekt to hala przemysłowa wraz z biurami, parkingiem oraz ciekawym projektem mostu łączącego halę z klatką schodową prowadzącą na parking. Inwestycja zostanie zrealizowana w mieście Deventer w Holandii bezpośrednio przy jednej z głównych autostrad. Biuro jest wydzielone z obrysu głównego budynku hali. Sama hala jest podzielona na mniejsze hale z podwójnymi konstrukcjami.
RCK Biuro Inżynierskie przygotowało model w Tekli Structures oraz dokumentację wykonawczo-warsztatową.
Zleceniodawcą tego przedsięwzięcia jest firma HBC BV, projekt głównej konstrukcji został opracowany przez firmę Kooij & Dekker Biuro inżynierskie BV, generalnym wykonawcą jest firma Heerkens van Bavel Bouw natomiast cała konstrukcja stalowa została wyprodukowana przez firmę Circulair Staal.
Całkowita powierzchnia realizacji to około 70,000m2, a waga konstrukcji stalowej to ponad 3.000 ton samej stali. Konstrukcja jest stosunkowo unikalna i skomplikowana ze względu na wykorzystanie w dużej ilości profili rur kwadratowych (zamkniętych). Detale konstrukcyjne są znacznie bardziej rozbudowane w stosunku do popularnych rozwiązań. Nasze prace na projekcie w całości trwały w przybliżeniu około roku.

The presented facility is an industrial hall with offices, a parking lot and an interesting design of a bridge connecting the hall with the staircase leading to the parking lot. The investment will be carried out in the city of Deventer in the Netherlands, directly next to one of the main highways. The office is separated from the outline of the main hall building. The hall itself is divided into smaller halls with double structures.
RCK Biuro Inżynierskie prepared a model in Tekla Structures as well as execution and workshop documentation.
The principal of this project is HBC BV, the design of the main structure was developed by Kooij & Dekker Engineering Office BV, the general contractor is Heerkens van Bavel Bouw while the entire steel structure was manufactured by Circulair Staal.
The total area of the project is about 70,000m2, and the weight of the steel structure is over 3,000 tons of steel alone. The construction is relatively unique and complicated due to the use of a large number of square pipe profiles (closed). Construction details are much more elaborate than popular solutions. Our work on the project lasted approximately a year.

Laat jouw reactie achter

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties