DHE Dinslakener

Construsoftbimawards - DHE Dinslakener
Categorie Industriële projecten
Jaar 2022
Land Poland
Organisatie BIM-RES Sp. z o.o.
Auteur BIM-RES Sp. z o.o.
Cliënt Doosan Lentjes
Plaats van constructie Dinslaken-Niemcy
Tags

Nasza firma wykonała projekt warsztatowy ok. 1700 t konstrukcji stalowej dla niemieckiego zleceniodawcy Doosan Lentjes.
Doosan Lentjes otrzymał zlecenie od DHE (Dinslakener Holz-Energiezentrum) na budowę pierwszej części nowej instalacji do spalania odpadów drzewnych, zlokalizowanej w Dinslaken w Niemczech. Zamówienie obejmuje dostawę pod klucz, montaż i uruchomienie dwóch rusztowych linii spalania.
Po uruchomieniu nowy zakład będzie przetwarzał termicznie około 200 000 ton odpadów drzewnych (klasa I-III) rocznie. Zastosowanie efektywnej technologii spalania zapewni, że maksimum przyjaznej dla klimatu energii zawartej w drewnie zostanie wykorzystane do generowania zrównoważonej energii elektrycznej i ciepła. Zmniejszy to udział paliw kopalnych i pozwoli zaoszczędzić ponad 125 000 ton CO2 rocznie, pomagając miastu Dinslaken w realizacji jego surowej polityki dekarbonizacji.
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii suchego oczyszczania gazów spalinowych, nowa elektrociepłownia opalana drewnem będzie pierwszą w swoim rodzaju, która będzie spełniać wszystkie dopuszczalne wartości emisji zgodnie ze zrewidowanymi europejskimi dokumentami BREF.

Our company made detail engineering for approx. 1700 tons of steel structures for the German client, Doosan Lentjes.
Doosan Lentjes was awarded the contract by DHE (Dinslakener Holz-Energiezentrum) to build the lot 1 of the new wood combustion plant, located in Dinslaken, Germany. The order comprises the turnkey delivery, installation and commissioning of two grate-based incineration lines on a chute-to-stack basis.
Once in operation, the new plant will thermally treat about 200,000 tons of waste wood (class l-lll) per year. Applying effective incineration technology will ensure that the maximum of the climate-friendly energy contained in the wood is harnessed to generate sustainable electricity and heat. This will reduce the share of fossil fuels and save more than 125,000 tons of CO2 per year, helping the City of Dinslaken to pursue its strict decarbonisation policy.
By applying our state-of-the-art dry flue gas cleaning technology, the new wood-fired CHP plant will be the first of its kind to comply with all emission limit values according to the revised European BREF documents.

Laat jouw reactie achter

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties