Category winner in these countries:

Ocelová konstrukce a obslužné plošiny pro HRSG kotel / Steel structure of Boiler house, staircase and service platforms for HRSG boiler

Construsoftbimawards - Ocelová konstrukce a obslužné plošiny pro HRSG kotel / Steel structure of Boiler house, staircase and service platforms for HRSG boiler
Category Industrial Projects
Year 2021
Country Czech Republic
Organization Allcons Industry s.r.o.
Project partners UNIS Power s.r.o.
Author Allcons Industry s.r.o.
Client UNIS Power s.r.o.
Place of construction Kazincbarcika, Maďarsko
Tags

Předmětem projektu 19PBCH – CHP2 Kazincbarcika ocelové konstrukce a obslužných plošin pro HRSG kotel bylo vypracování dokumentace pro hlavní ocelovou konstrukci navazující na HRSG kotel a obslužné plošiny pro jeho obsluhu.
Součástí dodávky Allcons Industry s.r.o. byla projekční a dílenská dokumentace a statický návrh styčníků ocelové konstrukce stojící vedle kotle – Boiler House, venkovní schodišťové věže, konstrukcí pro opláštění a obslužných plošin jak uvnitř konstrukce, tak na vzdušné straně kotle.
Konstrukce Boiler House se skládá z tří hlavních pater a konstrukce střechy. Ve třech hlavních osách jsou umístěny sloupy podpírající konstrukci, čtvrtá strana je klobově připojena přímo na konstrukci kotle. Statický systém je řešen jako kloubový, stabilita konstrukce je zajištěna příhradovými ztužidly ve třech svislých osách a v úrovních plošin a střechy. Tři hlavní plošiny jsou pochůzné, vybavené rošty. Objekt je opláštěný.
Pro přístup na jednotlivé plošiny slouží žebříky mezi plošinami, hlavní přístup je řešen ze schodišťové věže. Na nejvyšší úrovni je plošina s přístupem na plošinu komína.
Konstrukce schodišťové věže je kloubově připojena do konstrukce Boiler house v jedné hlavní ose objektu.
Celá konstrukce je opatřeba nátěrem, pochozí rošty a schodišťové stupně jsou zinkovány.
Hmotnost celku je 150 t.

The project 19PBCH – CHP2 Kazincbarcika of the steel structure of Boiler House and service platforms for HRSG boiler comprises  the basic engineering and detail engineering documentation of the structure described below.
The subject of the contract was basic engineering drawings, workshop documentation and connection design of steel structuree of Boiler House, outer Staircase, structure for sheathing and service platforms.
The structure of Boiler house consists of three main platforms and structure of the roof. In three main axis are located supporting columns. In fourth axis the Boiler House is connected directly to the structure of the boiler. Statical system is designed as pinned with bracings in vertical axis of columns and horizontal bracings in platforms and roof.
Main platforms are walkable equipped by gratings. Boiler Room is sheathed.
Main access between platforms is enabled from staircase and by ladders between platforms. On the top level is outer platform with access to the platform of the stack.
Structure of Staircase is connected to the main axis of the Boiler House.
Whole structure is painted, only gratings and stair steps are galvanized.
Weight of all structures is 150 t.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments