Het Waaggebouw

Construsoftbimawards - Het Waaggebouw
Kategoria Projekty komercyjne
Rok 2023
Kraj Benelux
Organizacja Da Silva Tekenbureau
Partnerzy projektu Hurks BV en Smederij Verbruggen BV
Autor Sergio Pontes da Silva
Współautorzy NEXT Architects
Klient Hurks BV en Smederij Verbruggen BV
Miejsce budowy Eindhoven
Tags

Het Waaggebouw

Het Waaggebouw in Eindhoven is een echte blikvanger. Niet alleen door de vorm maar ook door de gevelbekleding. Het gebouw is bedekt met Sto-Ecoshapes, die worden gemaakt van minerale vulstoffen en zijn daarmee minder schadelijk voor het milieu dan alternatieven.

Het nieuwe multifunctionele cultuurhuis betekent een nieuw brandpunt voor de wijk Woensel, het is ontworpen door NEXT architects en uitgevoerd door Hurks BV. Op de kop van de Edisonstraat wordt nu plaats gemaakt voor het ‘wijkgebouw’, met een uitgesproken sculpturale vormgeving en opvallende kleur. Het alzijdige gebouw koestert de wijk, dankzij het uitgesproken ontwerp met de bekroning van de hoekpunten, de diversiteit in de verschillende lagen en de kleurrijke gevel.

Het ontwerp is flexibel in gebruik, verschillende inpassingen van woningen zijn mogelijk en er is ruimte geboden voor andere functies in de toekomst. De combinatie van een centrale kern en alzijdige gevel biedt een grote vrijheid voor de indelingen. De Woenselse Waag is het sluitstuk van de ontwikkelingen in de wijk en tegelijkertijd de start van een levendige vooruitgang.

Uitdagingen

Een van de uitdagingen van dit project was bij de afwerking van de gevels; de verbinding tussen het Sto-Ecoshapes, aluminium pui en de gevel kaders.
De lange gevel kaders zijn van gewalste stripstalen gemaakt en de gezette platen hebben geen bevestigingen in zicht, daardoor is de uitwerking bijzonder.

BIM

Het plaatwerk is met Tekla Structures getekend en met de gegenereerd IFC-model was het mogelijk om clashes controleren door de opdrachtgever Hurks BV tijdens het ontwerp fase. De monteurs hebben bij de montage van de kaders gebruik gemaakt van een tablet, waardoor de montage vlekkeloos is gegaan.

The Wage building

The Waag building in Eindhoven is a real eye-catcher. Not only because of the shape, but also because of the facade cladding. The building is covered with Sto-Ecoshapes. They are made from mineral fillers and are therefore less harmful to the environment than alternatives.

The new multifunctional culture house means a new focal point for the Woensel district, designed by NEXT architects and executed by Hurks BV. At the head of Edisonstraat, space is now being made for the ‘neighborhood building’, with a distinctly sculptural design and striking colour. The multi-sided building cherishes the district, thanks to the distinct design with the crowning of the corners, the diversity in the different layers and the colorful façade.

The design is flexible in use, various integrations of homes are possible and space has been provided for other functions in the future. The combination of a central core and all-sided facade offers great freedom for the layouts. The Woenselse Waag is the final piece of the developments in the district and at the same time the start of lively progress.

Challenges

One of the challenges of this project was the finishing of the façades; the connection between the Sto-Ecoshapes, aluminum facade and the façade frames.
The long façade frames are made of rolled strip steel and the set plates have no fasteners in sight, which makes the effect special.

BIM

The sheet metal was drawn with Tekla Structures and with the generated IFC model it was possible for the client Hurks BV to check clashes during the design phase. The fitters used a tablet to assemble the frames, which made the assembly go smoothly.

Komentuj

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments