Zwycięzca kategorii w krajach:

Bridge on Szeged road, in Budapest

Construsoftbimawards - Bridge on Szeged road, in Budapest
Kategoria Projekty infrastrukturalne
Rok 2023
Kraj Hungary & Romania
Organizacja SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft.
Partnerzy projektu RING Mérnöki Iroda Kft.
Autor SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft.
Klient Építési és Közlekedési Minisztérium
Miejsce budowy Budapest
Tags

Projekt számokban:
Hossz: 146,0 m
Magasság: 23,08 m
Szerkezeti acél: +4960 tonna
Alkalmazott Trimble termékek: Tekla Structures, Trimble Connect
Ismertesse a projektet:
Projekt leírás:
A felüljáró Magyarországon, Budapesten a 13. és 14. kerület határán, a Szegedi út közúti, villamos, kerékpáros és gyalogos forgalmát vezeti át Rákosrendező Pályaudvar villamosított vasúti vágányai felett, helybiztosítással a Millenniumi Földalatti Vasút meghosszabbításának az „A” hídfő előtt. A hídon kialakított villamos megállóhely és a híd alatti Rákosrendező Pályaudvar között mind a meglévő, mind a tervezett vágánykép és peronelrendezés szerint biztosított a kapcsolat.
Szerkezeti leírás:
A híd alsó pályás acél ívhíd több cellás szekránytartóval és ortotróp pálya lemezzel. az ívek döntöttek egymást keresztezve kialakítottak, ezáltal egyedi esztétikai élményt nyújtanak a hídon áthaladóknak és várakozóknak. Az egymást keresztező összedöntött ívek egymást merevítik.
A híd keresztmetszete 45,2 m extra széles: kétvágányú villamos, két oldali gyalogos peronok, 2×2 sáv gépjármű és további gyalogos és kerékpárút átvezetésére szolgál. A híd támaszköze: 146,0 m.
Módszerek és eszközök:
A híd tervezésében a legnagyobb kihívás a rendkívül széles keresztmetszet merevítése és ívtartók kialakítása volt. Az ívek esetében több dőlésszög lett kipróbálva annak érdekében, hogy szerkezetileg és esztétikailag is megfelelők legyenek az ívtartók. Rhino és Grasshopper segítségével határoztuk meg pályaszerkezet és az ívtartó fő vezető síkjait, illetve a függesztőkábelek csomólemezeinek, pozícióit és kialakítását. Ezeket behivatkozva Tekla Structures-be lettek kidolgozva a híd további részletei. A dinamikusan beállítható, egyedileg készített Custom Components-ek alkalmazásával hatékonyan és gyorsan lett bemodellezve a híd.
Trimble Connect-ben a referencia modellként behivatkozott út modellek és a statikai számításokhoz alkalmazott modellek segítségével az egyeztetések és a konzultációk könnyedek voltak.
BIM előnyei:
A parametrikus tervezőeszközök használata lehetővé teszi az interaktívabb, többféle megoldást tartalmazó opciókat a leghatékonyabb tervkidolgozás érdekében. E híd tervezésénél sok tapasztalatot nyertünk a parametrikus tervezésben és a különlegesebb geometriájú szerezetek automatizálásban. Az adatcsere az út- és villamospálya tervezőkkel az egységes felületnek és rendszernek köszönhetően adathiány-, és hibamentes volt.
Tervezők:
Pál Gábor (Felelős tervező)
Hiros Károly (Projektvezető, tervező)
Hunyadi László (Statikus tervező)
Szabados Mihály (Acélszerkezeti fő tervező)
Mészáros Norbert (3D modellező, tervező, szerkesztő)

Project in numbers:
Length: 146,0 m
Height: 23,08 m
Structural steel: +4960 tonne
Trimble products used: Tekla Structures, Trimble Connect
Describe the project
Project description:
The overpass located in Hungary, Budapest, between District 13 and 14, carries the road, tram, bicycle and pedestrian traffic of Szegedi út (Road Szegedi) over the electrified railway tracks of Rákosrendező Pályaudvar (Railway Station Rákosrendező), with granting space for the extension of the Millenniumi Földalatti Vasút (Millenium Underground Railway) in front of abutment „A”. The connection between the tram stop on the bridge and the Rákosrendező Pályaudvar (Railway Station Rákosrendező) under the bridge is ensured according to both the existing and the planned track layout and platform layout.
Structure description:
The bridge is a steel tied arch bridge with an orthotropic deck. The arches are inclined and cross each other, creating a unique aesthetic experience for those crossing or waiting on the bridge. The arches, which intersect with each other, are braced by each other to provide stability.
The cross-section of the bridge is 45,2meters extra wide, accommodating a double-track tramway, pedestrian platforms on both sides, 2×2 lanes for vehicles, and additional pedestrian and bicycle paths. The bridge’s supports are 146,0 meters apart.
Methods and tools:
The biggest challenge in the structural designing the bridge was to optimize the structural solutions of the extra wide cross section and the arch supports. Several tilt angles have been tested to ensure that the arch supports are both structurally and aesthetically correct. Rhino and Grasshopper were used to determine the main boundary planes of the superstructure and the arch supports, and also to determine the position and configuration of the suspension cables and their connecting plates. With the help of reference models the rest of the details of the bridge were developed in Tekla Structures. By using dynamically adjustable Custom Components, the bridge was efficiently and quickly modelled.
The reference models of the road models and models used for the static calculations were imported to Trimble Connect and compared with the bridge model. With this the discussions and consultations were easy.
Benefits of BIM:
The use of parametric design tools allows for more interactive, multi-solution options for the most efficient design development. In the design of this bridge, we have gained a lot of experience in parametric design and automation of more complex geometries. The data exchange with the road- and tramway designers was free of data gaps and errors thanks to the uniformed interface and system.
Designers:
Pál Gábor (Lead Engineer)
Hiros Károly (Project manager, designer)
Hunyadi László (superstructure and substructure analysis)
Szabados Mihály (chief structural steel designer)
Mészáros Norbert (3D modeller, designer, editor)

Komentuj

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments