Projekt wiaduktu kolejowego network arch

Construsoftbimawards - Projekt wiaduktu kolejowego network arch
Category Student Projects
Year 2024
Country Poland
Organization Politechnika Wrocławska
Author Mikołaj Hojnacki
Place of construction Wrocław
Tags Tekla StructuresSteel

Projekt został zrealizowany na potrzeby kursu projektowego “Mosty Metalowe 2” na specjalności Inżynieria Mostowa na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W ramach kursu należało zaprojektować wiadukt kolejowy o rozpiętości teoretycznej 68 m o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej wzmocnionej łukiem. Do zakresu należało przeprowadzenie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych w programie SOFiSTiK oraz wykonanie dokumentacji wykonawczej wybranych elementów konstrukcji.

W ramach projektu skupiono się na analizie faz budowy obiektu, a także jego pracy już poddaniu do użytku. W tym celu zastosowano moduł CSM oraz określono niezbędne podniesienia wykonawcze konstrukcji. Przeanalizowano podział ustroju na segmenty montażowe i po odpowiednim zwymiarowaniu kluczowych elementów konstrukcji wykonano model przestrzenny w programie Tekla Structures uwzględniając wspomniany wcześniej podział na segmenty. Z modelu wygenerowano dokumentację projektową wybranych elementów, a także zestawienie długości wieszaków.

The project was implemented for the “Metal Bridges 2” design course on the Bridge Engineering key at the Faculty of Civil Engineering of the Wrocław University of Science and Technology. As part of the program course, design a railway viaduct with a theoretical span of 68 m using the static diagram of a simply supported beam reinforced with an arch. Static and strength calculations in the SOFiSTiK program were made and to prepare detailed documentation of individual structure elements.

The project focused on construction stage calculations as well as already in use loads were taken into account. For this purpose, the CSM module was used. The division of the structure into assembly segments was also modeled in Tekla Structures and the final result was a workshop documentation selected elements.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments