Sanace ocelové konstrukce a potrubí na projektu Industrial Boiler INEOS / Reinforcement of existing duct design for Industrial Boiler INEOS

Construsoftbimawards - Sanace ocelové konstrukce a potrubí na projektu Industrial Boiler INEOS / Reinforcement of existing duct design for Industrial Boiler INEOS
Category Small Scale Projects
Year 2021
Country Czech Republic
Organization Allcons Industry s.r.o.
Author Allcons Industry s.r.o.
Place of construction Grangemouth, Scotland
Tags

Předmětem projektu bylo kompletní statické ověření již navržené konstrukce potrubního celku, který se skládá z šesti samostatných potrubí, a nový návrh ocelového podpůrného rámu.
V rámci ověření původního návrhu potrubí byly zjištěny nedostatky v tomto návrhu a byla navržena sanace potrubních systémů.
V dalším kroku byly kompletní potrubní systémy namodelovány v Tekle v původním stavu, byly odděleny části určené k demontáži a byla namodelována sanace – nové prvky.
Vše proběhlo v jednom modelu, v rámci vydané dílenské dokumentace pak byly jednotlivé fáze zakresleny a popsány.
Celková hmotnost modelu je 100 tun, k demontáži bylo určeno 5 t, nových prvků bylo navrženo 8,8 t.

The subject of the project was a complete statical check of the existing duct design and a new design of the steel supporting skid.
There were several inaccuracies in the existing design of the ducts during the statical check. Therefore it was proposed a reinforcement works.
In the next step whole duct system, which consists of six separate ducts, was modelled in Tekla with all details. The model was divided into phases existing design – remain and existing design – to be dismantled. Necessary reinforcement was modelled too. This all was done in one model.
Due to that, it was possible to clearly mark parts that remain, parts to be dismantled and new parts in the detailed drawings documentation with an appropriate description.
The weight of the whole model is 100 t, parts to be dismantled weighs 5 t and new parts weigh 8,8 t.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments