Spiralna kładka rowerowa

Construsoftbimawards - Spiralna kładka rowerowa
Category Infrastructure Projects
Year 2020
Country Poland
Organization Tarkon Sp. z o.o.
Author Szymon Kowalski
Place of construction Leuwen, Belgia
Tags

Spirala rowerowa łącząca kładkę nad torami stacji Leuwen (Belgia) ma 3,5 m szerokości i rozciąga się na dwa pełne obroty na łącznej długości 145 m. Konstrukcja niweluje różnicę wysokości 6 m. Nachylenie wynosi 4%, co pozwala również użytkownikom na korzystanie ze spirali rowerowej. Oświetlenie LED jest zamontowane w poręczy mostu. Firma wykonała projekt warsztatowy oraz konstrukcję stalową kładki.

The bicycle spiral that connects the footbridge over the tracks of the Leuwen station (Belgium) is 3.5 m wide and extends over two full turns on a total length of 145 m. The design eliminates a height difference of 6 m. The slope is 4%, which also allows users to use the spiral cycling. LED lighting is mounted in the bridge railing. Our company performed the workshop project and steel structure of the footbridge.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments