Stalowe konstrukcje chłodni i mroźni magazynowych

Construsoftbimawards - Stalowe konstrukcje chłodni i mroźni magazynowych
Category Student Projects
Year 2024
Country Poland
Organization Politechnika Wrocławska
Author Michał Miszczak
Client Praca magisterska
Place of construction Wrocław
Tags Tekla StructuresSteel

Witam.
Nazywam się Michał Miszczak i chciałbym zaprezentować Państwu moją pracę magisterską pt. “Stalowe konstrukcje chłodni i mroźni magazynowych”. Był to mój pierwszy projekt, który wykonywałem w programie Tekla Structures, gdzie zajmowałem się dokumentacją dla konstrukcji chłodni. W celu ukazania możliwości programu, opracowałem dokumentację w postaci rysunków warsztatowych dwóch wybranych słupów oraz elementu wysyłkowego dźwigara kratowego. Dodatkowo przygotowałem rysunki montażowe całej chłodni, uwzględniając rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych dla wybranych przekrojów, rysunek montażowy pomostu technicznego oraz montażu płatwi i rusztu z zestawem odciągów, do których miały być montowane płyty warstwowe.
Dopełniając, chciałbym zaznaczyć, iż po prawie półrocznym doświadczeniu w biurze projektowym (gdzie na co dzień zajmuję się modelowaniem i tworzeniem dokumentacji), jestem w stanie zauważyć, że prezentowane rysunki nie są idealne. Wierzę natomiast, iż z racji tego, że był to mój pierwszy projekt w tym programie, którego obsługę sam opanowałem od podstaw, spojrzą Państwo na nią przychylnie. Jestem zdania, iż moja praca zasługuje na uwagę nie tylko pod kątem jej wykonania, ale i ogólnego całokształtu.

Hello,
My name is Michał Miszczak, and I would like to present to you my master’s thesis entitled “Steel Structures of Refrigerated and Frozen Warehouses.” This was my first project, which I carried out using Tekla Structures software, where I focused on documentation for refrigeration structures. In order to showcase the capabilities of the program, I developed documentation in the form of workshop drawings for two selected columns and a shipping element of a lattice girder. Additionally, I prepared assembly drawings for the entire refrigeration unit, taking into account the layout of structural elements for selected sections, an assembly drawing of a technical platform, and the installation of beams and grating with a set of tie-downs, to which sandwich panels were to be mounted.

Furthermore, I would like to point out that after almost six months of experience in a design office (where I am involved in modeling and documentation creation on a daily basis), I can acknowledge that the presented drawings are not perfect. However, I believe that considering this was my first project in this program, of which I learned the operation from scratch, you will view it favorably. I am of the opinion that my work deserves attention not only in terms of execution but also in terms of its overall scope.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments