Stationsgebied Almere

Construsoftbimawards - Stationsgebied Almere
Category Commercial Projects
Year 2022
Country Benelux
Organization Vic Obdam
Author Terry Sikkema
Co-authors Jordi Canovas
Client Akor
Place of construction Almere
Tags

In opdracht van Kroonenberg Groep is door IMd Raadgevende Ingenieurs een ontwerp gemaakt voor de hoofddraagconstructie voor de herontwikkeling van een 4-laags kantoorgebouw naar een 6-laags woongebouw in het stationsgebied te Almere.

Het door Paul de Ruiter Architects ontworpen plan omvat de herontwikkeling van een kantoorgebouw naar woningen, inclusief het optoppen met twee lagen. De begane grond blijft bestemd voor commerciële functies.

In het constructief ontwerp staat de combinatie tussen bestaand en nieuw centraal. Waar mogelijk zijn delen van de oude constructie gehandhaafd; op een aantal plekken bleek het verstandiger om delen te slopen en opnieuw op te bouwen.

Voor het realiseren van Stationsgebied Almere hebben we het gehele gebouw 3D ingescand om de bestaande constructie inzichtelijk te maken. Aan de hand van deze inscanning zijn alle obstakels inzichtelijk gemaakt om vervolgens de staalconstructie uit te kunnen werken in Tekla en op locatie aan te brengen.

Commissioned by Kroonenberg Groep, IMd Raadgevende Ingenieurs have drawn up a design made for the main load-bearing structure for the redevelopment of a 4-layer  office building to a 6-storey residential building in the stationsgebied in Almere.

The plan designed by Paul de Ruiter Architects includes the redevelopment of an office building to housing, including adding on two storeys. The ground floor
remains designated to commercial functions.

Central to the structural design is the combination of existing and new. Where ever possible, parts of the old structure may have been retained; in a number of places it was deemed necessary to demolish parts and rebuild.

For the realization of Stationsgebied Almere, we have scanned the entire building in 3D to provide insight into the existing construction. From this scan we were able to deduce all challenges. This has led us be able to work out all of the steel structure in Tekla, and install it on site.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments