STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ SO.05 A SO.06 POLIKLINIKY BUDĚJOVICKÁ – SO.05

Construsoftbimawards - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ SO.05 A SO.06 POLIKLINIKY BUDĚJOVICKÁ – SO.05
Category Industrial Projects
Year 2017
Country Czech Republic
Organization Skála a Vít
Author Ing. Arch. Luboš Egermajer
Place of construction Praha, Česká republika
Tags

Výrobní a montážní dokumentace betonové prefabrikované nástavby polikliniky podle předcházejícího stupňě projektové dokumentace ve 2D. Stávající prefabrikovaná železobetonová kontrukce je zesílena a doplněna monolitickými konstrukcemi. Řešená část nové prefabrikované konstrukce se napojije v části stropu nad 3.NP a poté 4.-7.NP v celé ploše objektu. Do 8.NP vystupuje část výtahové šachty a navazuje ocelová konstrukce. Hlavní skelet je tvořen sloupy 400×400 mm, schodišťovými a výtahovými šachtami, průvlaky a ztužidli. Při napojení na stávající konstrukci stropu nad 3.NP bylo nutné navrhnout prvky obdobného průřezu jako stávající. Stropní konstrukce je tvořena dutinovými předpjatými panely SPIROLL a monolitickými dobetonávkami. 3D model byl efektivně využit pro tvorbu detailů a kontrolu návazností a řešení vzniklých komplikací při výrobě a následně při montáži a při zapracovávání změn s okamžitou kontrolou, které prvky budou ovlivněny.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments