Student Accomodation

Construsoftbimawards - Student Accomodation
Category Public Interest Projects
Year 2020
Country Poland
Organization Precast spółka z o.o.
Author Precast spółka z o.o.
Client -
Place of construction Dublin
Tags

Dom Studenta zlokalizowany jest w dzielnicy Ballymun (Dublin). Składa się z 364 pokojów na użytek studentów. Jest on częścią większej inwestycji zawierającej w supermarket, lokale biurowe, lokale użytkowe oraz dwie kawiarnie. Budynek jest jednym z najwyższych w okolicy.

 

W zakresie prezentowanego projektu znajdowało się dostarczenie modelu konstrukcyjnego, rysunków złożeniowych oraz produkcyjnych całego budynku. Jedynie wysokio parter został wykonany w technologii wylewanego betonu, wyższe piętra wykonane są w pełni z elementów prefabrykowanych.

Grubość ścian wynosiła między 200-250mm w zależności od wymagań konstrukcyjnych, natomiast szerokie płyty sprężone miały grubość 100mm z 125mm warstwą betonu wylewanego na budowie.

Ballymun Student Accommodation consists of 364 bed spaces. This housing will form part of larger development incorporating a fully serviced supermarket, office accommodation, retail space and two cafes. The building itself is one of the highest in the neighbourhood.

 

In the scope of presented project was to provide structural model, general arrangement and production drawings of whole building.Only the Ground Floor has been done in in-situ concrete, while rest of the building is delievered as fully-precast solution.  Variation of 200, up to 250mm walls were used depending on structural requirements, while slabs thickness was 100mm with additional 125mm of screed.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments