Theater De Kattendans

Construsoftbimawards - Theater De Kattendans
Category Public Interest Projects
Year 2023
Country Benelux
Organization Da Silva Tekenbureau
Project partners Moeskops B.V., W. Jansen Staalbouw B.V. en Diederendirrix Architectuur & Stedenbouw
Author Sergio Pontes da Silva
Co-authors Diederendirrix Architectuur & Stedenbouw
Client Moeskops B.V. en W. Jansen Staalbouw B.V.
Place of construction Bergeijk
Tags

Theater De Kattendans

De Kattendans in Bergeijk vervult een gemeenschapsfunctie en is tevens een theater met een regionale functie. Het gebouw werd in 1993 in gebruik genomen, maar was gedateerd en uit haar jasje gegroeid. Daarom werd er een nieuw stuk aangebouwd. Daarvoor moest een deel van het huidige gebouw worden gesloopt. In dit gedeelte is een grote, multifunctionele zaal gekomen. Daarnaast werden hier ruimtes voor verenigingen geconcentreerd. In totaal kwam er 325 m2 aan ruimte bij. Het theater kreeg een compleet nieuwe entree en foyer. Ook de bestaande theaterzaal kreeg een make-over. Het gebouw werd duurzamer, zo werden er warmtepompen geïnstalleerd en kwamen er 150 zonnepanelen op het dak. De gevel werd voorzien van een metaalachtige bekleding die als een gewaad om het gebouw hangt.

Architectenbureau Diederendirrix is verantwoordelijk voor het ontwerp. Met behoud van de karakteristieke vlakken en lijnen van de Stijl, steekt Diederendirrix het gebouw in een nieuw en ruimer jasje. Aan de gestapelde blokken wordt een aantal nieuwe volumes toegevoegd zonder de compositie te verstoren. De stuclaag op de gevel maakt plaats voor een nieuwe witte huid van golvende stalen profielen. Die houdt het sculpturale aanzicht overeind. Door gebruik te maken van verschillende perforaties en amplitudes ontstaat een subtiel schaduwspel. Pas als het buiten donker wordt, maakt de binnenverlichting de ramen zichtbaar achter de geperforeerde gevel. De gevelbekleding wordt als een gordijn over het gebouw heen gedrapeerd. Ondanks de uitbreiding oogt het gebouw straks lichtvoetiger dan voorheen.

De Kattendans krijgt een stijlvolle upgrade met respect voor de geschiedenis. Voor het realiseren van dit project zijn verschillende BIM-modellen gemaakt van het gehele gebouw om de bestaande constructie inzichtelijk te maken ten opzicht van de nieuwe constructie. Aan de hand van deze BIM-modellen zijn alle obstakels inzichtelijk gemaakt om vervolgens de staalconstructie uit te kunnen werken in Tekla Structures en op locatie aan te brengen. Het project is in vier fases verdeeld, elke fase heeft een kleur en is op de tekeningen vermeld, zo is de montage makkelijker geworden.

Theater De Kattendans

The Cat Dance in Bergeijk fulfills a community function and is also a theater with a regional function. The building was taken into use in 1993, but was dated and outgrown. That is why a new part was built. To do this, part of the current building had to be demolished. A large, multifunctional hall has been created in this section. In addition, spaces for associations were concentrated here. In total, 325 m2 of space was added. The theater received a completely new entrance and foyer. The existing theater hall also received a makeover. The building became more sustainable, heat pumps were installed and 150 solar panels were placed on the roof. The façade was provided with a metallic cladding that hangs around the building like a robe.

Architectural firm Diederendirrix is responsible for the design. While retaining the characteristic surfaces and lines of De Stijl, Diederendirrix gives the building a new and more spacious look. A number of new volumes are added to the stacked blocks without disturbing the composition. The stucco layer on the façade makes way for a new white skin of undulating steel profiles. It maintains the sculptural appearance. By using different perforations and amplitudes, a subtle shadow play is created. Only when it gets dark outside, the interior lighting reveals the windows behind the perforated facade. The facade cladding is draped over the building like a curtain. Despite the expansion, the building will soon look lighter than before.

The Cat Dance gets a stylish upgrade with respect for history. For the realization of this project, various BIM models were made of the entire building to provide insight into the existing construction in relation to the new construction. Based on these BIM models, all obstacles were made transparent so that the steel construction could then be worked out in Tekla Structures and installed on location. The project is divided into four phases, each phase has a color and it is indicated on the drawings, making assembly easier.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments