Trappen Polytoren, Zwijnaarde

Construsoftbimawards - Trappen Polytoren, Zwijnaarde
Category Small Scale Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization Metalprojects NV
Project partners Alinso Group, POLO. Architecture
Author Cristian Cionoiu
Client Alinso Group
Place of construction Zwijnaarde, België
Tags Tekla StructuresTrimble ConnectSteel

Het project
Verbouwing van de bestaande ‘Polytoren’ in Zwijnaarde tot een zakelijk coördinatiecentrum.
De Polytoren is een voormalige productiesite voor chemische polymeren. Het gebouw wordt behouden en gerenoveerd met een contrasterende industriële look, door 2 nieuwe verdiepingen bij te bouwen, evenals een multifunctionele parking en een dienstengebouw.

In opdracht van de vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar Alinso Group hebben we rond de Polytoren een noodtrap over negen verdiepingen en rond drie gevels moeten produceren en plaatsen. Het ontwerp van deze eyecatcher is gerealiseerd door het architectenbureau POLO. Architecture. Wij hebben dit volledig uitgewerkt in functie van de technische haalbaarheid in verband met productie, plaatsing en oppervlaktebehandeling.

Uitdagingen
Het betreft een dichte trap aan de onderzijde, waar zowel de linker- als de rechterzijde voorzien is met leuningen ingevuld met volle staalplaat.
De uitdaging was enerzijds om alle verbindingen en samenstellingen zodanig te realiseren, dat op lange termijn de kans op corrosie zo klein mogelijk is. Anderzijds, de trap in U-vorm moest geplaatst worden rond drie gevels op de, door ons, vooraf geplaatste consoles van verdieping +7 tot +9. Van verdiep +8 tot +9 moest de trap tussen betonpalen en de gevel en onder een dak geplaatst worden. Dit heeft de montage toch wel een extra uitdaging bezorgd.

Vanaf gelijkvloers tot verdieping +6 moest de trap opgebouwd worden rond een nog te plaatsen betonnen wand en tussen een bestaand exoskelet in beton. De trappen en de leuningen moesten we tussen het exoskelet en de betonwand laten zakken. Omdat we ook nog moesten zorgen voor een voorlopige ondersteuning van de betonwand was dit geen eenvoudige montage om de trappen hier tussendoor te plaatsen. Na plaatsing van de trappen, kon de ondersteuning weg en zorgt de trap voor de ondersteuning van de wand en de wand zorgt voor de ondersteuning van de trap, samen met het exoskelet.

The project
Conversion of the existing ‘Polytoren’ in Zwijnaarde into a business coordination centre.
The Polytoren is a former production site for chemical polymers. The building will be preserved and renovated with a contrasting industrial look, by adding 2 new floors, as well as a multifunctional car park and a service building.

On behalf of real estate investor and developer Alinso Group, we had to produce and install an emergency staircase around the Polytower over nine floors and around three facades. The design of this eye-catcher was realised by the architectural firm POLO. Architecture. We elaborated it entirely according to the technical feasibility related to production, placement and surface treatment.

Challenges
This is a closed staircase at the bottom, where both the left and right sides are fitted with handrails filled in with full steel plate.
The challenge was, on the one hand, to realise all connections and assemblies in such a way as to minimise the chance of corrosion in the long term. On the other hand, the staircase in U-shape had to be placed around three facades on the brackets we had placed in advance from floor +7 to +9. From floor +8 to +9, the stairs had to be placed between concrete piles and the façade and under a roof. This did add an extra challenge to the assembly.

From the ground floor to floor +6, the stairs had to be built around a concrete wall that had yet to be installed and between an existing concrete exoskeleton. We had to lower the stairs and handrails between the exoskeleton and the concrete wall. Since we also had to provide temporary support for the concrete wall, this was not an easy assembly to place the stairs in between. After placing the stairs, the support could go away and the stairs provide support for the wall and the wall provides support for the stairs, together with the exoskeleton.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments