VDL Energy Systems

Construsoftbimawards - VDL Energy Systems
Category Industrial Projects
Year 2021
Country Benelux
Organization EVR Staalconstructeurs
Project partners VDL Vastgoed, VDL Technics, Franken Architectuur, Ingenieursbureau Bolwerk-Weekers
Author Roland Töning, Peter Rasing
Co-authors Ton Vos, Peter Engels
Place of construction Almelo
Tags

Voor het project VDL Energy Systems Almelo is door Franken Architectuur uit Bergeijk een ontwerp gemaakt voor een hallencomplex met kantoor en hiervoor is door Bolwerk-Weekers uit Deurne een constructief ontwerp gemaakt.

Bijzonder aan het ontwerp zijn de vele kraanbanen en een groot aantal wandzwenkkranen. De zwaarste kraanbaan in de hoge hal heeft daarbij een kraancapaciteit van 100 ton.
Wat een uitdaging vormde in het ontwerp is de behoefte het hallencomplex ook nog te kunnen uitbreiden met doorgaande kraanbanen. Hierdoor mag de uitbreidingsgevel geen onderdeel uitmaken van het stabiliteitssysteem en dat met een hallencomplex met een windvlak van ca 20 x 120 meter.
Door de lange samenwerking van VDL Vastgoed (gebouwbeheer), VDL Technics (productie staalconstructies en meer), Franken Architectuur, Ingenieursbureau Bolwerk-Weekers en EVR Staalconstructeurs zijn wij (EVR) al vroeg bij het ontwerpproces betrokken i.v.m. de mogelijkheden voor een efficiënte uitvoering van de staalconstructie.
Het gebruik van de BIM-methodiek stond daarbij centraal. Als basis voor de staalconstructie golden dan ook de Revit modellen van architect en constructeur.
Voor de controle rondes werd hoofzakelijk gebruik gemaakt van de uitwisseling van de diverse modellen.
Daarnaast werd in latere fases gebruik gemaakt van modellen van o.a. de installateurs.
Het blijkt duidelijk dat door gebruik van BIM de verschillende disciplines korter op elkaar zitten en de communicatie kortere lijnen heeft. Dit alles zorgt voor een goed en gedegen totaal model en daarmee ook deelmodellen per discipline.
Mede door het gebruik van BIM zijn de verschillende bouwfases gladjes verlopen en is er wederom een pracht product neergezet.

For the project VDL Energy Systems Almelo , Franken Architectuur from Bergeijk made a design for a hall complex with office. Bolwerk-Weekers made a structural design for this.
A special feature of the design are the many crane tracks, including a large number of wall-mounted jib cranes. The heaviest crane track mounted in the highest hall has a crane capacity of 100 tons.
What posed a challenge in the design is the requestment to a future expand from the hall complex with continuous crane tracks. As a result, the extension facade may not form part of the stability system and that with a hall complex with a wind surface of approximately 20 x 120 meters.
Due to the long cooperation of VDL Vastgoed (building management), VDL Technics (production of steel structures and more), Franken Architecture, Ingenieursbureau Bolwerk-Weekers and EVR Staalconstructeurs, we (EVR) are involved in the design process at an early stage with regard to the possibilities for an efficient implementation of the steel structure.
The use of the BIM method was certainly not shunned. The Revit models by architect and constructor were therefore the basis for the steel construction. For checking mainly use was made of the exchange of the various models. In addition, models from, among others, the installers were used in later phases.
It is obvoius that by using BIM the different disciplines are closer together and therefore communication has shorter lines. All this ensures a good and thorough total model and therefore also sub-models per discipline.
Due to the use of BIM, the various construction phases went smoothly and a beautiful product was once again created.

Leave your comment

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Henk-Jan Klaver
3 years ago

Leuk om te lezen en het ziet er in werkelijkheid fantastisch uit!