Wenteltrap Apple Penthouse – Apple Brussels

Construsoftbimawards - Wenteltrap Apple Penthouse – Apple Brussels
Category Small Scale Projects
Year 2022
Country Benelux
Organization CADQON en Cordeel C-metal
Project partners Cordeel C-metal (staalconstructeur) - Gamaco Engineers (stabiliteitsstudie)
Author Architect Olivier Dwek Architectures
Client Vincent Vanhumbeeck
Place of construction Apple Store Brussels - Guldenvlieslaan, B-1000 Brussel - penthouse
Tags

In opdracht van Cordeel C-metal hebben wij het complexe ontwerp van architect Olivier Dwek uitgevoerd en vertaald naar een realiseerbare uitvoering. Deze constructie omvat de ellips- en spiraalvormige trap met getorste platen alsook de verschillende niveau’s in de penthouse van de Apple Store Brussels in de Guldenvlieslaan te Brussel, België.

Het was zeer belangrijk om voor dit project BIM toe te passen, gezien de nieuwe trap en de verschillende niveau’s in een bestaand gebouw moesten passen. Er werd o.a. een zeer zware ligger vrijgemaakt van beton en opgemeten, om daarop de trap aan te sluiten. Vervolgens werd het model gebruikt om de torsing van de trap te kunnen vertalen naar uitvoerbare tekeningen, uitslagen van platen en het monteren van de constructie.

De wenteltrap weegt in totaal slechts 4,2 ton, maar moest in verschillende bouwdelen worden opgedeeld. Deze stukken moesten namelijk tot bovenaan de penthouse worden gehesen en via een nauwe opening naar binnen worden gebracht op het dak van het gebouw. Vervolgens werden de verschillende bouwdelen in de penthouse aaneengelast. Met montagekoppelingen werden de relaties tussen de bouwdelen behouden.

De plaatsing van deze stalen trap gebeurde in het voorjaar 2022. Andere partijen zullen de trap vervolgens afwerken met o.a. gyproc leuningen en vloerbekledingen.

We designed the complex design for Cordeel C-metal by architect Olivier Dwek and translated it into an executable production. This construction includes the elliptical and spiral staircase with twisted plates as well as the different levels in the penthouse of the Apple Store Brussels in the Guldenvlieslaan in Brussels, Belgium.

It was very important to apply BIM for this project, as the new staircase and the different levels had to fit into an existing building. Among other things, a very heavy beam was cleared of concrete and measured, so a connection for the stairs was possible. The model was then used to be able to translate the torsion of the staircase into executable drawings, part drawings and assemblies of the structure.

The spiral staircase weighs only 4.2 tons in total, but had to be divided into different parts. These parts had to be lifted to the top of the penthouse and brought in through a narrow opening on the roof of the building. After the lifting, the different parts were welded together in the penthouse. The relation between the parts were preserved with mounting couplings.

The installation of this staircase took place in the spring of 2022. Other parties will finish the staircase with, among other things, gyproc railings and floor materials.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments