Wiadukt drogowy WD 332

Construsoftbimawards - Wiadukt drogowy WD 332
Category Infrastructure Projects
Year 2020
Country Poland
Organization Multiconsult Polska
Author Lech Kolenkiewicz
Client STRABAG
Place of construction Poland (motorway A1)
Vote for this project

Model wiaduktu WD-332 w km 392+229.77 autostrady A1. Wiadukt zaprojektowano jako konstrukcję ramową, dwuprzęsłową o długości przęseł 2×29,1m. Ustrój niosący wykonany będzie z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu T o całkowitej szerokości 13,14m.

Model powstał we współpracy z firmą STRABAG jako pilotażowy projekt BIM.

Wiadukt jest w trakcie realizacji.

 

Model zawiera:

-elementy konstrukcyjne

-nawierzchnię asfaltową

-kapy chodnikowe

-izolację z żywicy na kapach chodnikowych

-izolację na płycie pomostu

-system odprowadzenia wody z pomostu

-malowanie powierzchni betonowych

-folię kubełkową

-chudy beton

-i inne

 

Dodatkowo model zawiera plik dwg z robotami ziemnymi (wykopy i zasypki).

Model of WD-332 viaduct at km 392 + 229.77 of the A1 motorway. The viaduct was designed as a double-span frame structure with 2×29.1m span length. The carrying structure will be made of T-type prefabricated concrete beams with a total width of 13.14 m.

The model was created in cooperation with STRABAG as a pilot BIM project.

The viaduct is under construction.

 

The model includes:

-structural elements

-asphalt pavement

-pavement covers

-resin insulation on pavement covers

-insulation on the platform deck

-water drainage system from the deck

-painting concrete surfaces

-bucket foil

-lean concrete

-and other

 

In addition, the model includes a dwg file with earthworks (excavations and backfill).

Leave your comment

  Subscribe  
Notify of