Wiadukt drogowy WD 332

Construsoftbimawards - Wiadukt drogowy WD 332
Category Infrastructure Projects
Year 2020
Country Poland
Organization Multiconsult Polska
Author Lech Kolenkiewicz
Client STRABAG
Place of construction Poland (motorway A1)
Tags

Model wiaduktu WD-332 w km 392+229.77 autostrady A1. Wiadukt zaprojektowano jako konstrukcję ramową, dwuprzęsłową o długości przęseł 2×29,1m. Ustrój niosący wykonany będzie z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu T o całkowitej szerokości 13,14m.

Model powstał we współpracy z firmą STRABAG jako pilotażowy projekt BIM.

Wiadukt jest w trakcie realizacji.

 

Model zawiera:

-elementy konstrukcyjne

-nawierzchnię asfaltową

-kapy chodnikowe

-izolację z żywicy na kapach chodnikowych

-izolację na płycie pomostu

-system odprowadzenia wody z pomostu

-malowanie powierzchni betonowych

-folię kubełkową

-chudy beton

-i inne

 

Dodatkowo model zawiera plik dwg z robotami ziemnymi (wykopy i zasypki).

Model of WD-332 viaduct at km 392 + 229.77 of the A1 motorway. The viaduct was designed as a double-span frame structure with 2×29.1m span length. The carrying structure will be made of T-type prefabricated concrete beams with a total width of 13.14 m.

The model was created in cooperation with STRABAG as a pilot BIM project.

The viaduct is under construction.

 

The model includes:

-structural elements

-asphalt pavement

-pavement covers

-resin insulation on pavement covers

-insulation on the platform deck

-water drainage system from the deck

-painting concrete surfaces

-bucket foil

-lean concrete

-and other

 

In addition, the model includes a dwg file with earthworks (excavations and backfill).

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments