Wiata stacji paliw

Construsoftbimawards - Wiata stacji paliw
Category Small Scale Projects
Year 2023
Country Poland
Organization SPK Łukasz Sowa Projektowanie Konstrukcji
Author Izabela Kowalczyk, Dawid Kubacki
Place of construction Jerzmanowa, woj. dolnośląskie
Tags

Konstrukcję stalowej wiaty stacji paliw z łącznikiem tworzą cztery słupy z rur kwadratowych, dwuteowe dźwigary oraz trzy rzędy opartych na nich dwuteowych płatwi. Pozostałe elementy dachu są wykonane głównie z profili giętych na zimno. Od spodu płatwi podwieszone są rygle do mocowania podsufitki. W podobny sposób ukształtowano konstrukcję łącznika, z tą różnicą, że płatwie opierają się wyłącznie na końcach rozpiętości, a wewnątrz nie ma słupów. Całość została dodatkowo usztywniona układem tężników. Wiata ma rozpiętość 26 m i szerokość 9 m, natomiast łącznik: 15 x 6,7 m.
Z uwagi na przestrzenną budowę przykrycia dachowego oraz mnogość elementów wchodzących w jego skład, wyzwaniem było odpowiednie odwzorowanie projektowanej konstrukcji. Dodatkowych trudności dostarczał fakt, że dach zarówno wiaty jak i łącznika jest pogrążony i niesymetryczny.

Steel shelter structure of the fuel station with a connector consists of four columns made of four square tubes, I-section girders, and three I-section purlings supported on the girders. Other roof elements are mainly made of cold-formed sections. From the bottom of the purlin there are suspended beams for fastening the soffit. The structure of the connector was shaped in a similar way, but the purlins rest only on the ends of the span, and there are no columns inside. The shelter has a span of 26 m and a width of 9 m, and the connector is 15 x 6.7 m.
Due to the spatial structure of the roof covering and the multitude of elements included in it, the challenge was to properly reproduce the designed structure. Additional difficulties were caused by the fact that the roof of both the shelter and the connector are recessed and asymmetrical.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments