Blackrock Dublin

Construsoftbimawards - Blackrock Dublin
Category Small Scale Projects
Year 2022
Country Benelux
Organization Seldenthuis Engineering B.V.
Project partners Dijkstaal, Octatube
Author Daan van Berkel
Client Dijkstaal/Octatube
Place of construction Dublin, Ierland
Tags

Blackrock is een voorstad van de Ierse hoofdstad Dublin. Vlakbij de winkelstraat van Blackrock vind je het Blackrock Village Centre. Het winkelcentrum, voorheen bekend als Blackrock Shopping Centre is gebouwd in 1984 en is recentelijk grondig gerenoveerd.

Één van de meest in het oog springende kenmerken vind je op de bestaande binnenplaats van het winkelcentrum. Deze ruimte wordt overdekt met een prachtig vormgegeven gridshell overkapping van glas en staal. Onder de luifel zijn drie vloeiende boomvormige kolommen geplaatst die zich onder het grid vertakken. Van bovenaf gezien hebben deze stalen kolommen een diameter van 9 meter. De gridshell is overgenomen in de takken, dit is prachtig zichtbaar in de 2D-overzichten, waarin de takken en stam van de boom perfect wegvallen onder de dakelementen. De overkapping bestaat uit samengestelde elementen welke middels onzichtbare verbindingen vrijwel naadloos met elkaar verbonden worden.

Om de gewalste delen van de bomen perfect aan te laten sluiten op de dakelementen is de boom bij constructief ontwerper en fabrikant Octatube ondersteboven in de werkplaats samengesteld op gezette U-stukken die de contour van de dakelementen nabootsten. Deze U-stukken zijn door middel van een totalstation op een grote werktafel uitgezet.
Voor het monteren van de onzichtbare verbindingen zijn speciale gereedschappen gemaakt, welke in de handgaten aan de bovenzijde van de kokerprofielen gebruikt konden worden. De constructie is geheel afgewerkt in een bronskleurige metallic poedercoating.

De hoofdberekening is gemaakt door Octatube. Het ontwerp van de verbindingen is ook van de hand van Octatube, de verbindingen tussen de frames zijn door Seldenthuis rekenkundig gecontroleerd. De bomen zijn vervolgens in de werkplaats van Octatube vervaardigd, de dakelementen zijn door Dijkstaal gefabriceerd en deze dakelementen zijn in Nederland op proef gemonteerd, zodat het zeker was dat de montage in Ierland vlekkeloos zou verlopen. Een geslaagde samenwerking, waarvan het prachtige resultaat getuigd!

Blackrock is a suburb of the Irish capital Dublin. Near the shopping street of Blackrock you will find the Blackrock Village Center. The shopping centre, formerly known as Blackrock Shopping Center was built in 1984 and has recently undergone extensive renovation.

One of the most eye-catching features can be found in the existing courtyard of the shopping center. This space is covered with a beautifully designed gridshell roof made of glass and steel.
Three flowing tree-shaped columns have been placed under the canopy, which branch out below the grid. Seen from above, these steel columns have a diameter of 9 meters. The grid shell has been adopted in the branches, this is beautifully visible in the 2D overviews, in which the branches and trunk of the tree perfectly disappear under the roof elements. The roof consists of composite elements which are connected to each other almost seamlessly by means of invisible connections.

In order to ensure that the curved parts of the trees fit in perfectly with the roof elements, the tree was assembled upside down in the workshop at designer and manufacturer Octatube on U-pieces that mimicked the contour of the roof elements. These U-pieces are placed on a large work table by means of a total station. Special tools were made for mounting the invisible connections, which could be used in the hand holes at the top of the box profiles. The construction is completely finished in a bronze-coloured metallic powder coating.

The main calculation was made by Octatube. The connections are also designed by Octatube, the connections between the frames have been mathematically checked by Seldenthuis. The trees were then manufactured in Octatube’s workshop, the roof elements were manufactured by Dijkstaal and these roof elements were mounted on a trial basis in the Netherlands, so that it was certain that the installation in Ireland would go smoothly. A successful collaboration, which is reflected in the beautiful result!

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments