Budowa II części magazynu silosowego

Construsoftbimawards - Budowa II części magazynu silosowego
Category Industrial Projects
Year 2019
Country Poland
Organization Wenglorz Sp. z o. o.
Author Wenglorz Sp. z o. o.
Client Adros Sp. z o. o.
Place of construction Dobrzyca, Polska
Tags

Projekt był przygotowany dla firmy Adros sp. z o. o. Przedmiotem projektu była rozbudowa istniejącego magazynu silosowego w Dobrzycy. Firma Wenglorz była odpowiedzialna za rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne oraz opracowanie projektów wykonawczych i warsztatowych oraz kompletną dokumentację montażową.

Konstrukcja składa się z nowoprojektowanych estakad oraz wieży, jak i wzmocnienia istniejącej konstrukcji ze względu na dodatkowe obciążenia. Wieża wznosi się na wysokość 37 m, natomiast, jedna z estakad ma długość 36 m. Segmenty wieży oraz estakady zostały złożone na ziemi a później za pomocą żurawia przejezdnego o maksymalnym udźwigu 500 t w niespełna 5 godzin dwie estakady zostały bezproblemowo zmontowane. Model musiał uwzględnić wymagania technologiczne, produkcyjne oraz montażowe, takie jak dopuszczalne gabaryty przewozu elementów przez samochody ciężarowe.

Cała konstrukcja oraz technologia została zaprojektowana oraz wyprodukowana a następnie zamontowana przez firmę Wenglorz.
Konstrukcja została zaprojektowana przy użyciu programów takich jak Tekla Structures, Idea Statica oraz Robot Structural Analysis.

The project was prepared for Adros sp. z o. o. The project’s subject was an expansion of existing silo warehouse in Dobrzyca. Wenglorz company was responsible for the technological project, steel detailing and executive and workshop design as well as assembly design.

Construction consists of newly designed overpasses and tower as well as a reinforcement of the existing construction due to additional loads. The tower is 37 m high, while one of the overpasses is 36 m long. The tower’s segments and both overpasses were pre-assembled on the construction and then with the help of a crane of capacity of 500 t we managed to erect both of the overpasses in just under 5 hours without any trouble. The model had to take into consideration technological, manufacturing, assembly requirements, such as the acceptable dimensions of transporting elements by lorries.

Entire structure and technology was designed, manufactured and then erected by Wenglorz .
The building was designed with the help of the following programs: Tekla Structures, Idea Statica and Robot Structural Analysis.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments