Champagne Bernard Bijotat

Construsoftbimawards - Champagne Bernard Bijotat
Category Industrial Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization Frisomat Bulgaria
Author Nikolay Vasilev & Petar Petrov
Co-authors Hristo Mihov, Ion Iovita, Mariella Milcheva, Isabelle Pecheur en Ivo Dimitrov
Client Champagne Bernard Bijotat
Place of construction France
Tags InterfaceTekla StructuresTrimble ConnectSteel

Frisomat Project

Het Frisomat Belgium project in Frankrijk is tot stand gekomen in samenwerking met 7 ingenieurs uit drie landen. Een groot deel van het model wordt automatisch geïmporteerd door een intern ontwikkelde plugin die de outputdata van onze berekeningssoftware omzet in een 3D-model.

Alle elementen hebben de juiste eigenschappen die helpen bij handige aangepaste filters voor selectie, zichtbaarheid en assemblagetekeningen met geautomatiseerde nummering en stuklijsten volgens de specifieke vereisten van ons bedrijf. De objecten die zijn gemaakt door plugins voor de weergave van openingen en bekleding bevatten specifieke eigenschappen die bij het importeren in Excel met onze macro’s een volledige lijst van afwerkingsstukken, schroeven, tapes, schuim, siliconen, enz. creëren.

Trimble

Alle profielen, verbindingen en bouten worden volledig nauwkeurig weergegeven. De kleuren specificeren de materiaalsoorten en de diktes van de elementen, waardoor de montageteams vlot door het hele proces worden geleid.

Instructiehandleidingen

Elke verbinding heeft een geïntegreerd specifiek montagedetailnummer in zijn eigenschappen dat leidt naar een instructiehandleiding van het type “IKEA” voor extra referentie die ook beschikbaar is in het project op Trimble. Dit project dient als bewijs dat Tekla ook buiten de conventionele werktoepassing met succes kan worden gebruikt.

Auteurs en co-auteurs

  • Tekla modellering, productiebestanden en montagetekeningen: Nikolay Vasilev & Petar Petrov (Bulgarije)
  • Berekeningen: Hristo Mihov (Bulgarije) en Ion Iovita (Moldavië)
  • Ontwikkeling van Tekla Plugins: Mariella Milcheva (Bulgarije)
  • Parametrische componenten bibliotheek: Isabelle Pecheur (België) en Ivo Dimitrov (Bulgarije)

Frisomat Project

The Frisomat Belgium project in France is created in collaboration of 7 engineers from three countries. A big part of the model is imported automatically by an internally developed plugin that converts the output data from our calculation software into a 3D model.

All elements are with correct properties that assist in useful custom filters for selection, visibility and assembly drawings with automated numbering and bill of materials according to the specific requirements of our company. The objects created by plugins for representation of openings and cladding contain specific properties that when imported in Excel with our macros creates full list of finishing pieces, screws, tapes, foams, silicone, etc.

Trimble

All profiles, connections and bolts are represented with full accuracy. The colours specify the material types and the thicknesses of the elements which helps the assembly teams to be guided fluently through the whole process.

Instruction manuals

Every connection has integrated specific assembly detail number in its properties that leads to an instruction manual type “IKEA” for additional reference that is also available in the project on Trimble. This project serves as a proof that Tekla can extend successfully its use beyond its conventional work application.

Contributors:

  • Tekla Modelling, production files and assembly drawings: Nikolay Vasilev & Petar Petrov (Bulgaria)
  • Calculations: Hristo Mihov (Bulgaria) and Ion Iovita (Moldova)
  • Development of Tekla Plugins: Mariella Milcheva (Bulgaria)
  • Parametric components library:  Isabelle Pecheur (Belgium) and Ivo Dimitrov (Bulgaria)

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments