Classic Car Project

Construsoftbimawards - Classic Car Project
Category Commercial Projects
Year 2023
Country Poland
Organization Give Steel BIM & Structural Design
Author Give Steel BIM & Structural Design
Place of construction Kongens Lyngby, Denmark
Tags

Classic Car House to projekt hotelu dla samochodów zlokalizowany w północnej części Dani w mieście Kongens Lyngby. Będzie to nowy dom dla klasycznych jak i nowoczesnych pereł motoryzacji, zbudowany ze stali i cegły, nawiązującej do tradycji duńskiego budownictwa.
Konstrukcja została podzielona na trzy części, z uwagi na panujące oddziaływania. Jedną z sił, na jakie jest narażona konstrukcja hali to uderzenie pojazdu w słup głównej ramy. Budynek posadowiony był na żelbetowym podpiwniczeniu, który musiał uwzględniać wymogi związane z potencjalnym scenariuszem lokalnego zawalenia się fragmentu konstrukcji.
Cały obiekt składa się z głównej hali o wymiarach 70×105 metrów, dwóch mniejszych konstrukcji, które pełnią funkcję korytarzy o długości 103 metrów i szerokości 9 metrów oraz mniejszej hali o wymiarach 21×17,6 metra.
Budynek w najszerszej części zawierał 13 ram głównych, stopniowo zwężając się do węższego końca, gdzie były zlokalizowane tylko 3 ramy główne. Ustrój nośny to ramy portalowe i ramy wielonawowe, dostosowane do nietypowego obrysu budynku w planie.

Classic Car House is a project of a car hotel located in the northern part of Denmark in the city of Kongens Lyngby. It will be a new house for classic and modern automotive jewels, built from steel and bricks, as in traditional Danish buildings.
The construction was divided into three parts due to the acting loads. One of the forces, that the structure of the hall is exposed, is the vehicle hitting the column of the main frame. The building stands on a reinforced concrete basement, which had to take into account the requirements related to the potential scenario of a local collapse of a fragment of the structure.
The object consists of main hall with dimensions 70×105 meters and two smaller buildings, that are the corridors with length of 103 meters and width of 9 meters, as well as the additional small hall with dimensions of 21×17,6 meters.
The widest part building is made of 13 main frames, gradually tapering to the narrower end, where only 3 frames are located. The load-bearing structure consists of portal frames and multi-bay frames, adapted to the unusual outline of the building in the plan.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments