Nieuwbouw Hatchtech te Ede

Construsoftbimawards - Nieuwbouw Hatchtech te Ede
Kategorie Industrielle Projekte
Jahr 2022
Land Poland
Organisation RCK Biuro Inżynierskie sp. z o.o.
Projektpartner Unibouw B.V., Palte B.V., Van den Brink Staalbouw, Thijs Staal Advies,
Verfasser Unibouw B.V.
Mitverfasser Unibouw B.V., Palte B.V., Van den Brink Staalbouw B.V., Thijs Staal Advies.
Auftraggeber HatchTech B.V.
Ort des Bauwerkes Ede, Netherlands
Tags

Projekt dotyczy budowy nowej siedziby HatchTech w Ede.
Budynek podzielony jest na cztery części, a mianowicie:
Część A : biuro 21,0 x 60,0 x 16,52
Budynek B : expo 36,0 x 35,4 x 14,
Część budynku C : magazyn; produkcja magazynowa 70,8 x 36,0 – 70,5 x 14,32
Część budynku D : oś C wraz z logistyką 35,4 x 85,5 x 14,32

Całkowita powierzchnia: ~9140m2
Waga konstrukcji stalowej: 756,6t

Konstrukcja nad poziomem gruntu składa się w dużej mierze ze stężonej konstrukcji stalowej ze stalowymi słupami i dźwigarami. Dach składa się z głównych stalowych dźwigarów z drugorzędnymi płatwiami i blachą trapezową w wieloprzęsłowym układzie. W części biurowej stosuje się drewniane belki dachowe i płatwie. Na dachu Budynku A kilka jednospadowych konstrukcji w związku z panelami słonecznymi.
Kondygnacje składają się z stropów z płyt kanałowych na stalowych dźwigarach lub pomiędzy nimi, a konstrukcja trybuny wykonana jest ze stalowych dźwigarów z prefabrykowanymi elementami betonowymi pomiędzy nimi.

The project concerns the construction of a new HatchTech headquarters in Ede.
The building is divided into four parts, namely:
Part A: office 21.0 x 60.0 x 16.52
Building B: expo 36.0 x 35.4 x 14,
Building part C: warehouse; warehouse production 70.8 x 36.0 – 70.5 x 14.32
Part of building D: axis C with logistics 35.4 x 85.5 x 14.32

Total area: ~ 9140m2
Steel structure weight: 756.6t

The structure above ground consists largely of a braced steel structure with steel columns and girders. The roof consists of main steel girders with secondary purlins and a trapezoidal sheet in a multi-span arrangement. Wooden roof beams and purlins are used in the office part. On the roof of Building A, there are several single-pitched structures in connection with the solar panels.
The storeys consist of hollow-core slabs on or between the steel girders, and the stand structure is made of steel girders with prefabricated concrete elements in between.

Hinterlasse ein Kommentar

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments