Nieuwbouw Hatchtech te Ede

Construsoftbimawards - Nieuwbouw Hatchtech te Ede
Category Industrial Projects
Year 2022
Country Poland
Organization RCK Biuro Inżynierskie sp. z o.o.
Project partners Unibouw B.V., Palte B.V., Van den Brink Staalbouw, Thijs Staal Advies,
Author Unibouw B.V.
Co-authors Unibouw B.V., Palte B.V., Van den Brink Staalbouw B.V., Thijs Staal Advies.
Client HatchTech B.V.
Place of construction Ede, Netherlands
Tags

Projekt dotyczy budowy nowej siedziby HatchTech w Ede.
Budynek podzielony jest na cztery części, a mianowicie:
Część A : biuro 21,0 x 60,0 x 16,52
Budynek B : expo 36,0 x 35,4 x 14,
Część budynku C : magazyn; produkcja magazynowa 70,8 x 36,0 – 70,5 x 14,32
Część budynku D : oś C wraz z logistyką 35,4 x 85,5 x 14,32

Całkowita powierzchnia: ~9140m2
Waga konstrukcji stalowej: 756,6t

Konstrukcja nad poziomem gruntu składa się w dużej mierze ze stężonej konstrukcji stalowej ze stalowymi słupami i dźwigarami. Dach składa się z głównych stalowych dźwigarów z drugorzędnymi płatwiami i blachą trapezową w wieloprzęsłowym układzie. W części biurowej stosuje się drewniane belki dachowe i płatwie. Na dachu Budynku A kilka jednospadowych konstrukcji w związku z panelami słonecznymi.
Kondygnacje składają się z stropów z płyt kanałowych na stalowych dźwigarach lub pomiędzy nimi, a konstrukcja trybuny wykonana jest ze stalowych dźwigarów z prefabrykowanymi elementami betonowymi pomiędzy nimi.

The project concerns the construction of a new HatchTech headquarters in Ede.
The building is divided into four parts, namely:
Part A: office 21.0 x 60.0 x 16.52
Building B: expo 36.0 x 35.4 x 14,
Building part C: warehouse; warehouse production 70.8 x 36.0 – 70.5 x 14.32
Part of building D: axis C with logistics 35.4 x 85.5 x 14.32

Total area: ~ 9140m2
Steel structure weight: 756.6t

The structure above ground consists largely of a braced steel structure with steel columns and girders. The roof consists of main steel girders with secondary purlins and a trapezoidal sheet in a multi-span arrangement. Wooden roof beams and purlins are used in the office part. On the roof of Building A, there are several single-pitched structures in connection with the solar panels.
The storeys consist of hollow-core slabs on or between the steel girders, and the stand structure is made of steel girders with prefabricated concrete elements in between.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments