DOV – Lávka pro pěší a cyklisty v Dolní oblasti Vítkovic

Construsoftbimawards - DOV – Lávka pro pěší a cyklisty v Dolní oblasti Vítkovic
Category Infrastructure Projects
Year 2024
Country Czech Republic
Organization EXCON, a.s.
Project partners AP Atelier, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Tension Systems, s.r.o., ÚTAM AV ČR v.v.i., INSET s.r.o., FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Author Ing. arch. Josef Pleskot, Ing. Vladimír Janata, CSc.
Co-authors SteelPro 4 s.r.o.
Client statutární město Ostrava
Place of construction Dolní oblast Vítkovice
Tags Tekla Structures

Nová lávka pro pěší a cyklisty propojující Slezskou Ostravu s národní kulturní památkou v Dolní oblasti Vítkovic přemosťuje vlečkové kolejiště a řeku Ostravici. Obě nestejně dlouhá pole lávky (84,3 a 68,3 m) tvořená krajními příhradovými nosníky a spodní ortotropní mostovkou jsou zavěšena na společném středním vetknutém příhradovém pylonu. Spolu s lávkou vznikla cyklostezka délky 550 m a šířky 4 m, která je pokračováním stávající cyklostezky vedené po pravém břehu řeky.

New pedestrian and cyclist bridge connecting Slezská Ostrava with the national cultural area in Dolní Vítkovice bridges a railway track and the Ostravice River. Both bridge sections of unequal length (84.3 and 68.3 m) formed by edge truss girders and a lower orthotropic deck are suspended on a fixed central lattice pylon. Together with the bridge, a 550 m long and 4 m wide cycle path was built, which is a continuation of the existing cycle path on the right bank of the river.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments