Wasstraat Schiphol

Construsoftbimawards - Wasstraat Schiphol
Categoría Proyectos industriales
Año 2019
País Benelux
Organización Vic Obdam Staalbouw
Autor Jeroen Wiebes
Cliente VolkerWessels Bouw Schiphol
Lugar de construcción Schiphol Airport
Tags

Wasstraat Schiphol

Van het Onderhoud Terreinen (OT) gebouw zal de capaciteit worden uitgebreid. Deze uitbreiding zal geschikt worden gemaakt voor het stallen van vijf nieuwe sneeuwvoertuigen. De wasstraat en opslag voor het aanklikmateriaal die nu in lane 14 zijn gehuisvest, zullen worden ondergebracht in een nieuw te realiseren gebouw. Dit nieuwe gebouw zal in de directe nabijheid van het bestaande OT-gebouw worden gerealiseerd.

Bij deze opdracht is er samen gewerkt met andere aannemers waar het BIM-model is gebruikt als gedeelde kennisbron. Ook zijn er clash checks uitgevoerd waar nauw word gekeken naar de raakvlakken tussen de verschuillende disciplines. Nu er in de engineering volledig rekening met elkaar gehouden kan worden heb je een ontwerp welke zorgdraagd voor minimale faalkosten.

Schiphol car wash

The capacity of the Maintenance Terrain (MT) building will be expanded. This extension will be made suitable for the storage of five new snow vehicles. The car wash and storage for the click-on material that are now housed in lane 14 will be housed in a new building. This new building will be realized in the immediate vicinity of the existing MT building.

For this assignment, we worked together with other contractors where the BIM model was used as a shared source of knowledge. Clash checks have also been carried out, which closely examine the interfaces between the various disciplines. Now that engineering can be fully taken into account, you have a design that requires minimal failure costs.

Deje su comentario

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments