European Spallation Source ESS

Construsoftbimawards - European Spallation Source ESS
Category Industrial Projects
Year 2020
Country Poland
Organization Buro Happold (D01, D02 and D03 Steel Structures) Buro Happold with IDH Poland (Target Building Roof)
Author Artur Doliński, Hao Li, Boriss Cerkasins, Jadwiga Górska (Buro Happold for D01, D02 and D03 Steel Structures) Hao Li, Jadwiga Górska (Buro Happold for Target Building Roof) Michał Domżoł, Michał Wodyński, Emil Walaszek, Jacek Papierz (IDH for Target Building Roof)
Client European Research Infrastructure Consortium (ERIC)
Place of construction Lund, Sweden
Tags

Europejskie Źródło Spalacyjne (ESS) to wielobranżowy ośrodek badawczy oparty o najmocniejsze źródło neutronów na Świecie. Zorganizowane jako European Research Infrastructure Consortium (ERIC), ESS jednoczy członków z wielu europejskich krajów. Wizją projektu jest zbudowanie i użytkowanie najmocniejszego liniowego źródła neutronów, które umożliwi przełom naukowy w dziedzinach związanych z materiałami, energią, zdrowiem i środowiskiem. Pomoże również stawić czoła największym społecznym wyzwaniom naszych czasów.

ESS jest jednym z największych projektów w Europie, z budżetem sięgającym ponad 1.8 miliarda Euro. W momencie ukończenia będzie najbardziej zaawansowanym, najsilniejszym, najmocniejszym a zarazem najbardziej zrównoważonym obiektem naukowym opartym na źródle neutronów. Prace budowlane rozpoczęły się w 2014 roku i potrwają do 2022 roku, ciągle osiągając zarówno cele harmonogramowe jak i budżetowe.

Konstrukcja Dachu Stalowego zaprojektowana przez Buro Happold jest centralnym punktem ośrodka, w którym dokonywać się będzie process spalacji. Budynek składa się z trzech hal – D01, D02 i D03, które stanowią konstrukcję wsporczą dla dachu nad tzw. Target Building. Dach jest konstrukcją kratownicową o wymiarach około 150 na 200 metrów i stanowi nie tylko dodatek architektoniczny, ze wspornikami wysięgającymi nawet do 35m, lecz pełni również kluczową role w przenoszeniu obciążeń. Do tych ostatnich należy zaliczyć między innymi obciążenie śniegiem o okresie prawdopodobieństwa wystąpienia 1:100’000 lat, czy trzęsienie ziemi występujące z prawdopodobieństwem 1:1’000’000 lat! Dodatkowo, każda z hal podtrzymuje suwnice, których rozpiętość wynosi nawet 50 metrów.

Konstrukcja Dachu Stalowego ESS została zaprojektowana przez Buro Happold i jest wydawana etapami na budowę. Wszystkie konstukcje zostały zamodelowane z użyciem programu Tekla Structures. Budynki D01, D02 i D03 ważace w sumie około 2700 ton zostały zamodelowane wyłącznie przez Buro Happold. Dach nad tzw. Target Building, ważący około 1900 ton, został zamodelowany przez Buro Happold we współpracy z IDH Poland w roli podwykonawców. W obydwu przypadkach produktem końcowym był w pełni zdetalowany model konstrukcji oraz rysunki poglądowe.

Zdjęcia i wizualizacje: ESS

The European Spallation Source (ESS) is a multi-disciplinary research facility based on the world’s most powerful neutron source. Organised as a European Research Infrastructure Consortium (ERIC), ESS has member countries from all over Europe. Its vision is to build and operate the World’s most powerful neutron source, enabling scientific breakthroughs in research related to materials, energy, health and the environment, and addressing some of the most important societal challenges of our time.

ESS is one of the largest building projects in Europe with a total budget of above 1.8 billion EUR. By the time of completion, it will be the World’s most advanced, most powerful and most sustainable Neutron Research Facility. Construction works of the research facility started in 2014 and will end in 2022, reaching construction milestones on time and budget.

The Steel Roof Structure designed by Buro Happold is a focal point of the facility, where spallation will happen. It comprises of three halls – D01, D02 and D03, which support the Target Building Roof. The latter is a canopy measuring 150 by 200 metres and is not only an architectural feature, with its cantilevered overhangs reaching as far as 35 metres, but also protects the buildings below from extreme loading such as 1:100’000 year event snow load and 1:1’000’000 year event earthquakes! Additionally, each of the supporting structures enables operation of overhead cranes with spans of up to 50 metres.

The ESS Steel Roof Structures have been engineered by Buro Happold and staged for various construction phases. Delivery of the steelwork design was done in Tekla Structures. D01, D02 and D03 buildings, totalling approx. 2700 tonnes were modelled by Buro Happold only, whereas the Target Building Roof, totalling approx. 1900 tonnes, was modelled by Buro Happold in collaboration with IDH Poland as sub-consultants. In both instances, final deliverables consisted of fully detailed fabrication model and general arrangement drawings.

Photos and visualisations: ESS

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments