HALA USŁUGOWA Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO – BIUROWĄ

Construsoftbimawards - HALA USŁUGOWA Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO – BIUROWĄ
Category Commercial Projects
Year 2020
Country Poland
Organization REMO
Author Romuald Lewicki
Place of construction 55-095 Długołęka
Tags

Hala usługowa z częścią socjalno – biurową o wymiarach 55,6×19,8 i wysokości 7,47m. Układ konstrukcyjny hali składa się ze słupów stalowych prefabrykowanych sztywno zamocowanych w konstrukcji żelbetowej i sztywno połączonych z ryglem stalowym. Rygiel zaprojektowano jako dwuspadowy. W części biurowej zaprojektowano belki stalowe pod strop, sztywno mocowane do słupów. Usztywnienia w ścianach stanowią stężenia pionowe międzysłupowe, a w dachu zastosowano klasyczne rozwiązanie stężeniami typu X. Poszycie stanowi płyta warstwowa na kształtownikach zimnogiętych układanych w rozstawie co ok. 1,5m -1.9m. Kształtowniki pracują jako belki jednoprzęsłowe. Nad wejściami do obiektu zaprojektowano zadaszenia stalowe mocowane w sposób sztywny do słupów stalowych.

A service hall with a social and office part with dimensions of 55.6×19.8 and height of 7.47m. The structural system consists of prefabricated steel columns rigidly attached to the reinforced concrete structure and rigidly attached to a steel girder. The girder was designed as a gable. The office part has ceiling beams, rigidly fixed to the columns. The stiffenings in the walls are vertical bracing, the roof uses a classic solution with X-type bracing. The sheathing is a sandwich panel on cold-formed sections laid at a spacing of about 1.5 m -1.9 m. The sections work as single-span beams. Above the entrances to the building, steel roofing was designed rigidly attached to steel columns.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments