Skogmo Park

Construsoftbimawards - Skogmo Park
Kategória Kereskedelmi projektek
Év 2020
Ország Poland
Szervezet CES Polska
Szerző Rune Larsson, Grzegorz Górnik, Łukasz Korba, Jan Ślęzak
Az építmény helye Jessheim, Norway
Tags

Projekt Skogmo Park zlokalizowany jest w Jessheim w Norwegii. Składa się z kompleksu 5 budynków mieszkalnych usytowanych na wspólnej kondygnacji podziemnej.
Konstrukcję części podziemnej stanowią prefabrykowane ściany, słupy, belki oraz płyty kanałowe. Północna część parkingu zlokalizowana jest pod nowoprojektowaną drogą ze sprężonych płyt pełnych, opartych na belkach oraz ścianach, której fragment równocześnie będzie przejazdem do parkingów planowanego kolejnego etapu inwestycji. Aby zapewnienić odpowiednią ilość miejsc parkingowych, poza ścianami szachtów i ścianami zewnętrznymi, podpory części naziemnych budynków stanowią belki żelbetowe typu „L” oparte na słupach. Z racji różnicy wysokości oraz obciążeń, wysokość niektórych belek przekracza 2m.
Konstrukcję naziemną budynków stanowią słupy oraz belki stalowe, na krórych opierają się płyty kanałowe oraz płyty balkonowe – użycie elementów prefabrykowantych pozwoli na wzniesienie 5 budynków w mniej niż rok. Przy tak napiętym harmonogramie niezbędne jest korzystanie z systemu monitorowania statusu elementów. Dzięki niemu w parametrach każdego elementu mamy informacje o planowanych datach prefabrykacji elementu, transportu oraz montażu. Możemy to również monitorować poprzez stworzony do tego filtr graficzny pokazany na jednym ze screenów.
Podczas prac projektowych zapewniono koordynację pomiędzy branżami przy użyciu modeli referencyjnych IFC.

The Skogmo Park project is located in Jessheim, Norway. It consists of 5 residential buildings on a shared underground parking site.
The underground part is designed with prefabricated walls, columns, beams and hollowcore slabs. The northern part of the car park is located under a newly designed road. The frame structure of prestressed solid slabs, supported by beams and walls creates a bridge for this road and also a passage for cars to get to the planned next stage of the investment. To ensure an adequate number of parking places, apart from the shaft walls and external walls, the supports of the above ground parts of the building are reinforced concrete “L” beams based on columns. Due to the difference in levels height and loads, the height of some beams exceeds 2m.
The structure of buildings above the parking site is designed of steel columns and beams, which creates a support for hollowcore slabs and balconies – the use of prefabricated elements will allow to rise the construction of 5 buildings in less than a year. With such a busy schedule, it is necessary to use a system for monitoring the status of elements. Thanks to it, we have information of the planned dates of prefabricated elements, transport and assembly in the parameters of each element. We can also monitor it through a graphic filter created for this, shown on one of the screens.
During the design work, coordination between the industries was ensured using IFC reference models.

Hagyja meg véleményét

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments