FILTRACE SPALIN, SPALOVNA ODPADŮ KEMSLEY, VELKÁ BRITÁNIE

Construsoftbimawards - FILTRACE SPALIN, SPALOVNA ODPADŮ KEMSLEY, VELKÁ BRITÁNIE
Category Industrial Projects
Year 2018
Country Czech Republic
Organization Skála & Vít s.r.o.
Author Petr Sedláček
Client CNIM
Place of construction Kemsley Sittingbourne UK
Tags

Jedná se o novostavbu spalovny odpadů využívající tepla k produkci elektrické energie. Ocelová konstrukce řeší část technologie, kdy se spaliny filtrují od nežádoucích plynů. Podpůrná ocelová konstrukce sestává z plnostěnných sloupů a nosníků, ztužení konstrukce je zajišťováno systémem úhelníkových ztužidel do kříže a trubkových ztužidel. V jednotlivých patrech jsou podlahy zakryty pororošty a slzičkovými plechy. Patra jsou propojena schodišťovou věží a žebříky.V místě uložení technologických aparátů bylo nutné zkoordinovat detaily napojení na ocelovou konstrukci. Půdorysné rozměry jsou cca 30x15m, výška konstrukce je 23m. Hmotnost ocelové konstrukce je 210tun a použité materiály S235 a S355, celá konstrukce je pozinkovaná. Tekla byla použita pro geometrii a detailování ocelové konstrukce a koordinaci s ostatními profesemi ve 3D. Export přípojů do výpočtového softwaru IDEA byl vhodným pomocníkem pro jejich následné statické posudky. Na závěr byla zpracována kompletní výrobní a montážní dokumentace.

It is about the new building of  ´waste to energy facility´. The steel structure supports the section of flue gas treatment i.e. its filtration. The supporting steel is created by the columns, beams, angle and tubular bracing. In each floor, there are put the gratings and tear plates. The floors are connected by the staircase and ladders At each interface point, there was necessary to coordinate the details of equipment and supporting steel. The ground dimensions are approx. 30x15m and the height 23m. The weight of steel structure is about 210 tons and used materials S235 and S355, structure is hot dip galvanised. Tekla software was used to create the geometry and detailing of structure. Coordination with other 3D professions was also very useful. Check of connections in calculation software IDEA was based on the export of details from Tekla software.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments