Kastanjen

Construsoftbimawards - Kastanjen
Category Commercial Projects
Year 2022
Country Poland
Organization Constravia
Author Constravia
Place of construction Hamar
Tags

Kastanjen – położony w Norweskim Hamar budynek mieszkalny z powierzchnią usługową zaaranżowaną na potrzeby supermarketu. Konstrukcja budynku składa się z 9 kondygnacji, z czego pierwsza i część drugiej znajdują się pod ziemią. W obiekcie znajdzie się 87 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 6000 m2. Cała budowla składa się z dwóch budynków połączonych 3-kondygnacyjnym parkingiem podziemnym, a całości dopełnia dziedziniec wykonany na stropie nad parkingiem, wyposażony w element roślinności i małej architektury.
Constravia była odpowiedzialna za obliczenia elementów prefabrykowanych i fundamentów oraz analizę stateczności całego budynku.
Największe wyzwania na projekcie stanowiły:
– Do obsługi budowy wybrano 2 żurawie wieżowe o ograniczonej nośności, przez co należało bardzo starannie podzielić elementy z uwzględnieniem limitów tonażu.
– Konstrukcja balkonów będzie montowana po zamontowaniu lekkich ścian zewnętrznych, dlatego zastosowano system nośny oparty na cięgnach stalowych.
– Warstwa zewnętrzna ścian warstwowych zostały wykończone elementami graficznymi. Dodatkowo stanowią barierę ogniową oraz są w niektórych przypadkach elementami barierek.
Wykonaliśmy ponad 800 rysunków warsztatowych elementów i ponad 100 głównych rysunków zestawieniowych/montażowych.

Kastanjen – a residential building located in the Norwegian Hamar with public space arranged for a supermarket. The structure of the building consists of 9 floors, of which the first and the second part are underground. The facility will include 87 apartments with a total area of ​​over 6000 m2. The whole structure consists of two buildings connected by a 3-storey underground car park, and the whole is completed by a courtyard made on the ceiling above the car park, equipped with trees, plants and small architecture.
Constravia was responsible for the calculation of the prefabricated elements and foundations as well as the stability analysis of the entire building.
We have had several challenges in the project:
– Two tower cranes with a limited load capacity were selected to operate the construction site, which meant that the elements had to be divided very carefully, taking into account the tonnage limits.
– The structure of the balconies will be assembled after installing light external walls, therefore a load-bearing system based on steel ties has been used.
– The outer layer of sandwich walls has been finished with graphic elements. Additionally, they constitute a fire barrier and, in some cases are elements of barriers.
We have made over 800 workshop drawings of elements and over 100 general arrangement drawings.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments