Ocelová konstrukce pod výsypkami hlubinného zásobníku

Construsoftbimawards - Ocelová konstrukce pod výsypkami hlubinného zásobníku
Category Student Projects
Year 2023
Country Czech Republic
Organization VŠB - Technická univerzita Ostrava
Author Mikláš Jakub
Place of construction Třinec

Projekt byl součástí bakalářská práce, která se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce
pro přenos zatížení z výsypek BC4 a přidruženého technologického vybavení hlubinného zásobníku
v Třinci.

The project was part of a bachelor’s thesis, which deals with the design and assessment of a load-bearing steel structure
for load transfer from BC4 dumps and associated technological equipment of the deep reservoir
in Trinec.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments