Category winner in these countries:

Ocelové konstrukce pro dopravu a zpracování vápence

Construsoftbimawards - Ocelové konstrukce pro dopravu a zpracování vápence
Category Student Projects
Year 2021
Country Czech Republic
Organization Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Author Markéta Maďarová
Place of construction Štramberk
Tags

Projekt byl součástí diplomové práce, jejímž úkolem bylo staticky posoudit stávající nosné konstrukce a navrhnout zesilující opatření. Byly řešeny dva samostatně stojící objekty – dopravníkový most a nosná konstrukce pro silo se dvěma přidruženými pásovými dopravníky. Konstrukce jsou součástí technologického vybavení areálu výrobního závodu Kotouč ve Štramberku společnosti LB Cemix, s. r. o.

The project was a part of a diploma thesis, which aimed to provide a structural assessment of existing steel structures and redesign them to meet required resistance. There were two separate objects solved – a conveyor bridge and a supporting construction for a silo with includes two conveyors. These structures are a part of technological facilities of an industrial complex of LB CEMIX, s. r. o.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments