Onderwijs- en Cultuurcomplex

Construsoftbimawards - Onderwijs- en Cultuurcomplex
Category Public Interest Projects
Year 2018
Country Benelux
Organization Precast Engineering BV
Author Wim de Beer
Co-authors Bert Wentink, Erick van Diest, Thimo Woerts
Client Gemeente Den Haag
Place of construction Den Haag
Tags

Midden in het centrum van Den Haag is in de zomer van 2017 de realisatie van het Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) gestart. Het OCC komt aan het Spuiplein te staan en wordt het nieuwe onderkomen van de stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag, het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium. De opdracht bestaat uit het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het OCC door bouwcombinatie Candanz. En gebeurt in opdracht van de gemeente Den Haag.

Het OCC vormt het sluitstuk van de Haagse Loper in het Spuikwartier en zorgt voor verbinding in de stad Den Haag. Voor wie vanaf het Centraal Station de Turfmarktroute volgt, wordt op de plek waar het stadhuis en OCC bij elkaar komen het Turfplaza gecreëerd. Aan het Turfplaza bevindt zich één van de verschillende entrees die het OCC krijgt. Het omliggende wandelgebied blijft tot het Spuiplein een heldere looproute die diverse pleinen met elkaar verbindt. Het dynamische karakter van de straat wordt hier versterkt met een gevarieerd winkel- en horeca-aanbod en een informeel podium dat de entreehal van het OCC vormt. Hiermee is het voor zowel de Haagse burger als voor bezoekers van de stad een aangenaam verblijfsgebied.

In the summer of 2017, the realization of the Education and Culture Complex (OCC) started in the center of The Hague. The OCC will be located at the Spuiplein and will be the new home of the foundation Dans- en Muziekcentrum Den Haag, the Nederlands Danstheater, the Residentie Orkest and the Royal Conservatoire. The assignment consists of the design, construction and maintenance of the OCC by the Candanz building combination. And is done on behalf of the municipality of The Hague.

The OCC is the final piece of the Haagse Loper in the Spuikwartier and provides connections in the city of The Hague. For those who follow the Turfmark route from Central Station, the Turfplaza is created at the place where the City Hall and OCC meet. At the Turfplaza there is one of the various entrances that the OCC will get. The surrounding walking areas remains a clear walkingroute up to the Spuiplein that connects various squares. The dynamic character of the street is strengthened here with a varied range of shops and restaurants and an informal stage that forms the entrance hall of the OCC. This makes it a pleasant place to stay for both the citizens of The Hague and for visitors to the city.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments