Steinweg Warehouse

Construsoftbimawards - Steinweg Warehouse
Kategoria Projekty przemysłowe
Rok 2024
Kraj Romania
Organizacja Frisomat Romania
Autor Elena Zbranca
Współautorzy Cristian Merticariu; Andrei Tarsoly; Andreea Nica
Klient Steinweg
Miejsce budowy Romania
Tags Parametric designSteelTrimble ConnectTekla Structures

Proiectul Frisomat România
Proiectul Frisomat România Steinweg este un depozit de 6824 m² lângă mare.
Conține 7538 de profile formate la rece a căror geometrie precisă, orientare și poziții ale deschiderilor sunt identice cu calculele.
Pluginuri Tekla
Profilurile sunt importate automat din software-ul nostru de calcul StrEngs folosind pluginul Tekla dezvoltat intern.
Poziționarea majorității componentelor se face cu pluginuri dezvoltate care sunt gata de utilizare în bara noastră de meniu Frisomat Tekla.
Toate pluginurile creează elementele cu numerele, numele și alte proprietăți corecte care ajută la filtrele personalizate utile pentru selecție, vizibilitate și desene de asamblare cu numerotare automată și lista de materiale conform cerințelor specifice ale companiei noastre.
Obiectele create de plugin-uri pentru reprezentarea deschiderilor și a placajelor conțin proprietăți specifice care, atunci când sunt importate în Excel cu macrocomenzile noastre, creează o listă completă de piese de finisare, șuruburi, benzi, spume, silicon etc.
Biblioteca de componente
Cu biblioteca diversă Frisomat de peste 1200 de componente personalizate, toate cele 15122 conexiuni din proiect sunt aplicate fără efort. Componentele noastre parametrice garantează viteza de modelare, reducând în același timp drastic riscul erorilor manuale. Componentele sunt independente de grosime cu inteligență integrată pentru a oferi lista corectă de materiale și fișiere de producție care se potrivesc cerințelor liniilor noastre de producție.
Elemente unificate
Toate elementele cu secțiune și lungime identice ale profilului sunt unificate prin distribuirea automată a găurilor suplimentare a căror execuție în producția noastră nu necesită timp, dar care asigură o varietate minimă de elemente unice, profile simetrice și lucrări de asamblare eficiente în timp.
Trimble
Toate profilele, conexiunile și șuruburile sunt reprezentate cu acuratețe deplină. Culorile specifica tipurile de materiale si grosimile elementelor ceea ce ajuta echipa de montaj sa fie ghidata fluent in intregul proces.
Manuale de instructiuni
Fiecare conexiune are un număr de detaliu specific de asamblare integrat în proprietățile sale, care duce la un manual de instrucțiuni tip „IKEA” pentru referință suplimentară, care este disponibil și în proiectul de pe Trimble.
Acest proiect servește drept dovadă că Tekla își poate extinde cu succes utilizarea dincolo de aplicația de lucru convențională.
Colaboratori:
Tekla Modelling, dosare de producție și desene de asamblare: Elena Zbranca (România)
Calcule: Cristian Merticariu (Romania) si Andreea Nica (Romania)
Desene: Andrei Tarsoly (România)
Dezvoltarea pluginurilor Tekla: Mariella Milcheva (Bulgaria)
Biblioteca de componente parametrice: Isabelle Pecheur (Belgia) și Ivo Dimitrov (Bulgaria)

Frisomat Romania Project
The Frisomat Romania project Steinweg is 6824m² warehouse next to the sea.
It contains of 7538 cold-formed profiles whose precise geometry, orientation and positions of openings are identical to the calculations.
Tekla Plugins
The profiles are imported automatically from our calculation software StrEngs using internally developed Tekla plugin.
The positioning of most of the components is done with developed plugins that are ready for use in our Frisomat Tekla menu bar.
All plugins create the elements with the correct numbers, names and other properties that assists in useful custom filters for selection, visibility and assembly drawings with automated numbering and bill of materials according to the specific requirements of our company.
The objects created by plugins for representation of openings and cladding contain specific properties that when imported in Excel with our macros creates full list of finishing pieces, screws, tapes, foams, silicone, etc.
Library of components
With the diverse Frisomat library of over 1200 custom components, all 15122 connections in the project are effortlessly applied. Our parametric components guarantee speed of modelling while drastically reducing the risk of manual errors. The components are thickness independent with integrated intelligence to provide correct material list and production files that fit the requirements of our production lines.
Unified elements
All elements with identical profile section and length are unified by automatically distributing additional holes whose execution in our production are not time-consuming, but that ensures minimal variety of unique elements, symmetrical profiles and time-efficient assembly work.
Trimble
All profiles, connections and bolts are represented with full accuracy. The colours specify the material types and the thicknesses of the elements which helps the assembly team to be guided fluently through the whole process.
Instruction manuals
Every connection has integrated specific assembly detail number in its properties that leads to an instruction manual type “IKEA” for additional reference that is also available in the project on Trimble.
This project serves as a proof that Tekla can extend successfully its use beyond its conventional work application.
Contributors:
Tekla Modelling, production files and assembly drawings: Elena Zbranca (Romania)
Calculations: Cristian Merticariu (Romania) and Andreea Nica (Romania)
Drawings: Andrei Tarsoly (Romania)
Development of Tekla Plugins: Mariella Milcheva (Bulgaria)
Parametric components library: Isabelle Pecheur (Belgium) and Ivo Dimitrov (Bulgaria)

Komentuj

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments