Laureat głosowania publiczności - 2019
Zwycięzca kategorii w krajach:

Zaandam Spooroverbouwing

Construsoftbimawards - Zaandam Spooroverbouwing
Kategoria Projekty infrastrukturalne
Rok 2019
Kraj Benelux
Organizacja Hegeman Bouw en Infra
Autor Equito de Palm
Współautorzy Erik ten Broeke
Klient Gemeente Zaanstad
Miejsce budowy Zaandam, Nederland
Tags

Hegeman Bouw & Infra is in opdracht van de Gemeente Zaanstad bezig met de realisatie van het project “Spooroverbouwing Zaandam” welke tevens voor fietsers en voetgangers een doorgaande verbinding vormt tussen de west- en oostzijde van het spoor en toegang biedt aan het bestaande Station. Dit project is een combinatie van een bouw- en civielwerk en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Onderdeel 1 Spooroverbouwing; Gecombineerde staal- en betonconstructie met overbrugging over de bestaande sporen en perrons. Deze overbouwing is voorzien van authentieke winkels en heeft een fiets- en voetpad.
 • Onderdeel 2 Fietsenstalling (Droogschuur); Staalconstructie voorzien van 3 verdiepingsvloeren middels kanaalplaatvloeren welke als hellingbanen worden uitgevoerd.
 • Onderdeel 3 Dekaansluiting naar het stadscentrum; Verbindingsdek tussen Spoorverbouwing en Stadhuisplein uitgevoerd in een staalplaat betonvloer en een betonnen onderbouw.

Bij het project “Spooroverbouwing Zaandam” komt BIM, als het gaat om bouw informatiemanagement, tot zijn recht. Gezien de aard, complexiteit en afwerkingsniveau van het project hebben wij tijdens de ontwerpfase met diverse disciplines te maken. Om te zorgen dat de juiste informatie bij de juiste persoon komt en dat de diverse ontwerpen op elkaar afgestemd zijn, was een intensieve samenwerking met de partijen benoemd in de afbeelding. Met name staalbouwer Buiting machinebouw en staalconstructie en de architect, NUNC Architecten, hebben hierin een grote rol gespeeld.

Aspecten waarbij voor dit project BIM tot zijn recht zijn gekomen zijn;

 • Toepassen van de 3D scan voor inpassing van de 3 projectonderdelen in de bestaande situatie
 • Afstemming staal werk en bouwkundig onderdelen
 • Conflicten oplossen tussen de ontwerpen van de diverse partijen
 • Conflicten van door derden uitgevoerde ontwerpen

Het blijft niet alleen bij de ontwerpfase want de houten gordingen die gemodelleerd werden met Tekla Structures worden door Jongeneel als een ifc-bestand ingelezen en naar hun CNC machine gestuurd waarbij deze direct geproduceerd kunnen worden. Dit deelproces is dus volledig papierloos gegaan en bespaart weken aan tijd. Ook Buiting machinebouw en staalconstructie gebruikt het model voor het genereren van produktietekeningen en NC-files.

Hegeman Bouw & Infra is commissioned by the municipality of Zaanstad with the realization of the project “Spooroverbouwing Zaandam” which also provides for cyclists and pedestrians a continuous connection between the West and east side of the track and offers access to the existing drive. This project is a combination of construction and civil engineering and consists of the following parts:

 • Part 1 Spooroverbouwing; Combined steel and concrete construction with bridging over existing tracks and platforms. This building is equipped with authentic shops and has a bicycle and footpath.
 • Part 2 bicycle storage (dry barn); Steel construction with 3 levels of floors by means of hollow core slabs which are carried out as ramps.
 • Part 3 Dekaansluiting to the city centre; Connection deck between track rebuilding and town Hall Square carried out in a steel slab concrete floor and a concrete base.

In the project “Spooroverbouwing Zaandam”, BIM, when it comes to building information management, comes to its right. In view of the nature, complexity and level of the project, we have several disciplines during the design phase. In order to ensure that the right information comes to the right person and that the various designs are aligned, an intensive collaboration with the parties was appointed in the image. In particular, Buiting machinebouw en staalconstructie and architectural office NUNC Architects have played a major role in this.

Aspects in which BIM has come into its own for this project;

 • Applying the 3D scan for the integration of the 3 project components into the existing situation
 • Coordination between steel construction and architectural components
 • Resolve conflicts between the designs of the various parties
 • Conflicts of designs carried out by third parties

This collaboration goes beyond design stage because the wooden purlins modeled with Tekla Structures are read by Jongeneel (wood trading company) as an  ifc file and sent to their CNC machine where they can be produced directly. So this part process has gone completely paperless and saves weeks of repetition work. Also Buiting machinebouw en staalconstructie uses the model for generating production drawings and NC-Files.

Komentuj

3 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
a.roelofsen
5 lat temu

Super mooi Project. Die mannen kunnen wat.

tedonstenk
5 lat temu

Mooi om te zien hoe verschillende disciplines samenkomen! Mooi project!

uky@hotmail.com
5 lat temu

Super gaaf project jongens! Vergt zeker veel inspanning van de hele team, met zoveel disciplines.