Prototypowa instalacja dozowania paliw alternatywnych do palnika głównego pieca obrotowego numer 1 w Górażdże Cement S.A.

Construsoftbimawards - Prototypowa instalacja dozowania paliw alternatywnych do palnika głównego pieca obrotowego numer 1 w Górażdże Cement S.A.
Category Industrial Projects
Year 2020
Country Poland
Organization Zarzycki Konstrukcje Budowlane
Author mgr inż. Rafał Zarzycki
Co-authors mgr inż. Bartosz Czerwiński, mgr inż. Łukasz Kaźmierczak, mgr inż. Paweł Kotyś, mgr inż. Paweł Łabiak, mgr inż. mgr inż. Rafał Musiał, mgr inż. Patryk Skrzypacz, mgr inż. Łukasz Witkowski
Place of construction Chorula
Tags

Prototypowa instalacja dozowania paliw alternatywnych do palnika głównego pieca obrotowego numer 1 w Górażdże Cement S.A.

Stacja rozładunku, stacja separacji, stacja przesypowa, most przenośnikowy wraz z podporą, stacja dozowania, estakada rurociągów transportu pneumatycznego, podpory przenośników transportujących.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu warsztatowego stalowych konstrukcji obiektów przemysłowych wchodzących w skład planowanej rozbudowy instalacji dozowania paliw alternatywnych w cementowni Górażdże Cement S.A. w Choruli. Stacja dozowania, stacja separacji, stacja przesypowa – przestrzenne konstrukcje słupowo-ryglowe. Most przenośnikowy – dwuprzęsłowa kratownica przestrzenna o schemacie belek swobodnie podpartych, przegubowych. Estakada rurociągów transportu pneumatycznego – dwie konstrukcje wsporcze złożone z podłużnic i poprzecznic oparte zarówno na nowoprojektowanych jak i istniejących obiektach. W zakres projektu wchodziło również wyposażenie projektowanych obiektów w konstrukcje wsporcze, pomosty robocze, balustrady, drabiny, itp. Stworzono dokumentację składającą się z: list materiałowych, rysunków pojedynczych oraz wysyłkowych, dokumentacji montażowej obiektów, ale również plików .nc i .stp, które zostały wykorzystywane w warsztacie stalowym podczas produkcji na zautomatyzowanych liniach do cięcia i wiercenia profili stalowych za pomocą maszyn CNC celem przyspieszenia całego procesu.

Ciężar zaprojektowanych elementów konstrukcji wynosi około 270 000 kg.

Prototype installation of alternative fuels dosing to the main rotary kiln burner number 1 in Górażdże Cement S.A.

Unloading station, separation station, transfer station, conveyor bridge with its support, dosing station, pneumatic transport pipe rack, transport conveyor supports

The scope includes workshop design of industrial steel structures. They are the main part of planned expansion of alternative fuels dosing installation in cement factory Górażdże Cement S.A. in Chorula. Dosing-, separation- and transfer station – these are spacial structures based on beams and columns. Conveyor bridge is a two-spanned spacial truss on the basis of simply supported beams. Pneumatic transport pipe rack consists of two structures composed of stringers and crossbars supported both on newly-designed structures and existing buldings. The designed structures are as well equipped in additional supports, working platforms, railings, steel ladders, etc. The workshop documentation consists of: material lists, single-part and assembly drawings, general arrangement drawings. In order to accelerate the process of manufacturing steel construction elements, the .stp and .nc files were created and delivered to the workshop. They are useful for automatic production lines based on CNC machines, which cut and drill steel elements of main construction as well as circular hollow sections of handrails.

The weight of designed steel construction achieved approximately 270 000 kg.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments