SCR II Currenta, Německo

Construsoftbimawards - SCR II Currenta, Německo
Category Industrial Projects
Year 2018
Country Czech Republic
Organization Allcons Industry s.r.o.
Author Allcons Industry s.r.o.
Client ANDRITZ AG, Austria
Place of construction SCR II Leverkusen-Bürrig, Německo
Tags

Předmětem zakázky je statika přípojů, projekční a dílenská dokumentace ocelové konstrukce SCR DeNOx (SCR: selektivní katalická redukce) pro spalovnu nebezpečných odpadů v Bürrigu-Leverkusen. Objekt se skládá z hlavní ocelové konstrukce, SCR-reaktoru a šesti samostatných potrubních celků. Hlavní ocelová konstrukce má šest pater s pracovními plošinami na každém z nich, jednotlivá patra jsou propojena schodišťovou věží. Konstrukce není opláštěna, pouze zastřešena s řešeným přístupem na střechu pomocí žebříku. Potrubí bylo rozděleno do deseti výrobních celků, které byly projektovány v návaznosti na technologii a napojení na stávající potrubí a servisní kabely. Nové zařízení bude sloužit ke snížení limitů spalin NOx.

The subject of the contract is statics of connection, project and workshop dokumentation all SCR DeNOx steel constructions (SCR: Selective Catalytic Reduction) for the Bürrig-Leverkusen hazardous waste incineration plant. Project consists of main steel structure, SCR-reactor and six separate pipe ducts. Main steel structure has six floors with working platforms for service, floors are connected by stair tower. Cladding for structure is not designed, only on the top of structure is roof with acces by ladder. The new equipment will be used to reduce the NOx flue gas limits.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments