Solar Paviljoen Dutch Design Week

Construsoftbimawards - Solar Paviljoen Dutch Design Week
Category Public Interest Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization Reijrink Staalconstructie
Project partners V8 Architects
Author Reijrink Staalconstructie
Place of construction Eindhoven
Tags Tekla StructuresTrimble ConnectSteel

Het paviljoen van Dutch Design Week is ontworpen door V8 Architects. Het Solar Pavilion is onderdeel van de Solar Biënnale, die als hoofddoel heeft om de transitie van solar technologie naar solar design te maken. Door zijn gebogen en gekleurde oppervlak geeft het een nieuw soort ruimte en perspectief aan zonne energie.

Het paviljoen bestaat uit vier robuuste stalen masten (op 4 stalen liggers), waartussen 3 kabelspanten worden gespannen met daarop kokerprofielen voor de bevestiging van 360 glazen zonnepanelen op kleur. Het is volledig circulair en er wordt gebruik gemaakt van geleende standaard bouw- en energiecomponenten die terugkomen bij de eigenaren en partners. Daardoor kan elk onderdeel van dit paviljoen worden gedemonteerd en daarna opnieuw worden gebruikt.

De stalen constructie was, door de complexe knooppunten en strakke planning, een mooie uitdaging voor ons.

The pavilion of Dutch Design Week was designed by V8 Architects. The Solar Pavilion is part of the Solar Biennale, whose main goal is to make the transition from solar technology to solar design. Due to its curved and colored surface, it gives a new kind of space and perspective to solar energy.

The pavilion consists of four robust steel masts (on 4 steel girders), between which 3 cable trusses are stretched with box profiles on top for the attachment of 360 color-coded glass solar panels. It is completely circular and uses borrowed standard construction and energy components that are returned to the owners and partners. This means that every part of this pavilion can be dismantled and then reused.

The steel construction was a great challenge for us due to the complex junctions and tight planning.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments