Transport House

Construsoftbimawards - Transport House
Category Commercial Projects
Year 2024
Country Poland
Organization KRITTER Engineering & Consulting
Author Magdalena Matusiak, Aleksandra Polewiak, Marcin Andrzejewski, Jacek Zimny, Oleksandr Varokha, Karolina Udowicka
Place of construction Londyn, Dagenham
Tags ConcreteTekla StructuresSteel

Budynek mieszkalny w Londynie, Anglia.
Pierwotnie był to biurowiec, a na miejscu dawnego Transport House, obecnie mieszczą się różnorakie apartamenty. Osiedle to składa się ze 149 mieszkań ogrzewanych w sposób zrównoważony, zlokalizowanych na południe od New Road w Dagenham. Dostarczane są przez prefabrykowane rozwiązania budowlane, kabiny łazienkowe, kabiny do pomieszczeń gospodarczych i prefabrykowane balustrady do balkonów i schodów. Około 60% projektu ma zostać wyprodukowane poza terenem budowy, co pozwala zaoszczędzić czas, budowę i koszty w zrównoważony sposób. Z kolei mieszkania z trzema, dwiema i jedną sypialnią będą ogrzewane za pomocą powietrznych pomp ciepła, co pozwoli ograniczyć ślad węglowy.
Konstrukcja składa się ze ścian warstwowych, ścian pełnych i płyt, płyt kanałowych, schodów i belek stalowych. Nad parterem znajduje się 9 kondygnacji, a nadbudowa wykonana jest głównie z prefabrykatów betonowych, częściowo wspartych na płycie nośnej na poziomie pierwszego piętra.
Na parterze znajduje się parking dla mieszkańców i gości hotelu Premier Inn, znajdującego się tuż obok. Nasze biuro było odpowiedzialne zarówno za obliczenia jak i cyfrowy model budynku składający się z elementów stalowych i prefabrykowanych elementów betonowych wraz z dokumentacją warsztatową i złożeniową.

The residential building in London, England.
Originally was an office block, on the site of what was once known as Transport House is now set to become a variety of apartments. This development consists of 149 sustainably heated, homes are located south of New Road in Dagenham. It is supplied by pre-cast building solutions, bathroom pods, utility room pods and prefabricated balustrades for balconies and stairs. About 60% of the scheme is to be manufactured off site, what is saving time, building and costs in a sustainable way. The mix of three-, two- and one-bedroom flats will be heated by air source heat pumps, keeping the carbon footprint down.
Structure consists of sandwich walls, solid walls, and slabs, hollowcore slabs, stair flights and steel beams. There are 9 storeys above the ground floor and the super structure are predominantly made in precast concrete supported partially on transfer slab at first floor level.
On the ground floor level is provided car parking for residents and visitors of Premier Inn, next door. Our office was responsible for both calculation and digital building model of steel and precast concrete elements with workshop documentation.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments