Waterford Sustainable Transport Bridge

Construsoftbimawards - Waterford Sustainable Transport Bridge
Category Infrastructure Projects
Year 2024
Country Poland
Organization RCK Biuro Inżynierskie
Project partners Knight Architects, Roughan & O'Donovan, Hardesty & Hanover
Author Patrycja Krzysztofik, Maciej Walaszkowski
Co-authors Magda Buśko, Paweł Makarewicz
Client Victor Buyck Steel Construction
Place of construction Waterford, Ireland
Tags Tekla StructuresSteel

Waterford Sustainable Transport Bridge jest nowym pięcioprzęsłowym mostem, który połączy brzegi rzeki Suir w centrum miasta Waterford.
Most pozwoli na ruch pieszych, rowerów oraz autobusów elektrycznych.
Środkowe ruchome przęsło mostu zapewni możliwość płynnego ruchu rzecznego.
Nowy most o długości 207m jest kluczowym elementem projektu rewitalizacji centrum najstarszego miasta w Irlandii.

RCK Biuro Inżynierskie przygotowało model Tekla oraz dokumentację warsztatową czterech części mostu.

Przygotowaliśmy dokumentację dla następujących zespołów:
NA1 – 84 ton stali – długość zespołu 21,2m
NA2 – 71 ton stali – długość zespołu 16,5m
SM1 – 105 ton stali – długość zespołu 27,4m
SA1 – 81 ton stali – długość zespołu 21,2m

Uczestnicy projektu:
• Tekla model and workshop documentation: RCK Biuro Inżynierskie/ Victor Buyck
• Steel Construction: Victor Buyck
• Client: Waterford City & County Council
• General Contractor(s): BAM Civil
• Architect(s): Knight Architects
• Engineering: Roughan & O’Donovan, Hardesty & Hanover

Waterford Sustainable Transport Bridge is a new 5-span 8m wide bridge which will connect the north and the south quays in the Waterford City centre.
It will accommodate pedestrians, cyclists and an electric shuttle bus.
A central opening span will facilitate river traffic.
The new 207m bridge is a key part of the urban regeneration project of Ireland’s oldest city.

RCK Biuro Inżynierskie took a part in this project in scope of Tekla model and workshop documentation of four parts of north and south approach of the bridge.

Within this project the following assemblies were carried by RCK:
NA1 – 84 tons of steel – length 21,2m
NA2 – 71 tons of steel – length 16,5m
SM1 – 105 tons of steel – length 27,4m
SA1 – 81 tons of steel – length 21,2m

Parties to the project:
• Tekla model and workshop documentation: RCK Biuro Inżynierskie/ Victor Buyck
• Steel Construction: Victor Buyck
• Client: Waterford City & County Council
• General Contractor(s): BAM Civil
• Architect(s): Knight Architects
• Engineering: Roughan & O’Donovan, Hardesty & Hanover

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments