Wiata peronowa

Construsoftbimawards - Wiata peronowa
Category Student Projects
Year 2024
Country Poland
Organization Politechnika Wrocławska
Author Zofia Kubica
Place of construction Wrocław
Tags Tekla StructuresSteel

Tematem pracy inżynierskiej jest projekt stalowej wiaty peronowej. Konstrukcja obejmuje 2 rzędy stalowych słupów wykonanych z kształtowników dwuteowych gorącowalcowanych. Połączone są za pomocą stężeń ramowych wykonanych z kształtowników rurowych w formie kratownicy. Na słupach oparto rygle wykształtowane za pomocą przeciętych profili dwuteowych szerokostopowych. Całą konstrukcję przekryto blachą trapezową stanowiącą jednocześnie stężenie połaciowe. Wiata posiada rozstaw 9,6 m oraz całkowita długość konstrukcji wynosi 189,0 m. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 4,33 m.

The subject of the thesis is the design of a steel platform shelter. The structure includes 2 rows of steel columns made of hot-rolled I-sections. They are connected using frame bracings made of tubular sections in the form of a truss. The columns were supported by transoms shaped using cut wide-beam I-sections. The entire structure was covered with trapezoidal sheet metal which is the roof bracing. The shelter has a spacing of 9.6 m and the total length of the structure is 189.0 m. The total height of the structure is 4.33 m.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments