Barnard Office Complex

Construsoftbimawards - Barnard Office Complex
Category Commercial Projects
Year 2024
Country Poland
Organization Anatomic Iron Poland
Project partners Swank Enterprises ,Morrison-Maierle, Inc, ThinkOne Architects
Author Anatomic Iron Poland
Client True North Steel
Place of construction RoyalWolf May Bozeman, MT
Tags Tekla Structures

Barnard Office Complex to projekt budynku komercyjnego w stanie Montana w Stanach Zjednoczonych. Budynek 129.580 SF jest siedzibą Barnard Construction Company – uznanej i akredytowanej firmy budowlanej i posiada prywatne biura dla pracowników, a także ogromne sale konferencyjne zlokalizowane centralnie na każdym poziomie oraz otwarte pokoje socjalne do interakcji społecznych i budowania zespołu.
Projekt budynku ma odzwierciedlać faliste podnóże Gór Bridger – aby uzyskać taki efekt zaprojektowano rolowane elementy elewacji. W rezultacie powstało wiele skomplikowanych rysunków, często składających się z dwóch rolowanych assembly, pokazanych jako superassembly.

Warto również wspomnieć, że do połączeń ram momentowych wykorzystano system SidePlate i był to projekt Design Assist, który wymagał współpracy z inżynierami w celu zlokalizowania krytycznych połączeń i zapewnienia najbardziej wydajnych rozwiązań.

Do budowy tego kompleksu potrzebne będzie około 1434 ton stali.

The Barnard Office Complex is a commercial building project in the state of Montana, United States. The 129,580 SF building is the headquarters of the Barnard Construction Company – a recognized and accredited construction company and has private offices for employees as well as huge conference rooms located centrally on each level and open break rooms for social interaction and team building.
The building design is intended to reflect the rolling foothills of the Bridger Mountains – to achieve this effect there are designed rolled façade elements. In result there were many complex drawings, ofen consisting of two rolled assemblies shown as superassembly.

It is also worth mentioning that the SidePlate system was used for moment frame connections and that is was Design Assist projest that required cooperation with engineers to localize critical connections and provide the most efficient solutions.

To build this complex it will be required about 1434 tons of steel.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments