Projekt hangaru lotniczego przeznaczonego dla samolotów Boeing 787-9 Dreamliner

Construsoftbimawards - Projekt hangaru lotniczego przeznaczonego dla samolotów Boeing 787-9 Dreamliner
Kategorie Studentské projekty
Rok 2024
Země Poland
Organizace Politechnika Wrocławska
Autor Mateusz Bartos
Místo stavby Wrocław
Tags SteelTekla Structures

Przedmiotem pracy dyplomowej było wykonanie projektu stalowego hangaru lotniczego
przeznaczonego do garażowania samolotów typu Boeing 787-9 Dreamliner usytuowanego
we Wrocławiu. Geometrię budynku określono na podstawie koncepcji architektonicznej. Długość
budynku wynosi 80,0 m, szerokość 85,0 m, natomiast wysokość – 30,15 m.
Konstrukcja składa się z 17 ram poprzecznych, natomiast pokrycie dachowe stanowi blacha
trapezowa oraz ułożona na niej wełna mineralna i membrana PVC.

The subject of the diploma project was the design of an steel aircraft hangar located in
Wroclaw intended for garaging Boeing 787-9 Dreamliner aircraft. The geometry of the building
was determined on the basis of the architectural concept. The length of the building is 80.0 m, the
width is 85.0 m, while the height is 30.15 m.
The structure consists of 17 steel frames, while the roofing consists of trapezoidal sheet
metal and stacked mineral wool and PVC membrane.

Komentáře

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments